LUMC Leiden (december 2017)

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een CI?

Er wordt per individu gekeken of CI het juiste hulpmiddel is en wat het juiste moment is. Daarbij houden we rekening met een aantal criteria:

  • Communicatienood: ondanks optimale hoortoestelaanpassing;
  • Spraakverstaanscores": <80% (NVA woordenlijsten);
  • Geen leeftijdgrens: zolang de comorbiditeit een operatie toestaat en de cognitieve vaardigheden de revalidatie mogelijk maken;
  • Meningitis = spoed i.v.m. kans op verbening van de cochlea;
  • Sociale indicatie: versneld evaluatieprotocol na sudden deafness van het enig horende oor, sociaal isolement, baanverlies etc.;
  • Prelinguaal: dove volwassenen die niet volledig van gebarentaal afhankelijk zijn maar auditief/oraal communiceren;
  • Bilateraal: mogelijk bij kinderen tot en met 17 jaar, bij doof-blinden volgens criteria.

Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen aanmelding en operatie?

De gemiddelde doorlooptijd is 8 – 10 maanden. De daadwerkelijke doorlooptijd is afhankelijk van de individuele situatie van de kandidaat, waardoor de doorlooptijd korter of langer kan zijn. Het traject voor kinderen wordt afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden en kent in de praktijk alleen een logistieke doorlooptijd. Kinderen hebben voorrang op het volwassenentraject.

(zie ook: Wachtlijsten CI Centra)

Welke merken CI worden er geplaatst?

Cochleair/ Advanced Bionics / Med-el. Oticon in de nabije toekomst.

Hoe ziet het voortraject eruit?

Volwassenen: De intake bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel wordt er een audiogram gemaakt en vindt een voorlichtingsgesprek bij de coördinator plaats, waarin de werking van de CI en het traject worden besproken. Daarna is er een intake bij de KNO-arts, dit betreft de medische anamnese, de gehoorgeschiedenis, de werking en verwachtingen van een CI, de operatie. Tijdens het tweede deel vindt er een screening (vrije-veldtest) plaats van het gebruik van de hoortoestellen en spraakafzien door de logopedist. Er volgt een intakegesprek bij de audioloog wat betreft de audiologische anamnese, gehoorgeschiedenis en hoorhulpmiddelen. Daarnaast wordt gesproken over de mogelijkheden en verwachtingen met CI. Het vervolg bestaat uit een viertal onderzoeken: MRI-scan, CT-scan, BERA (gehooronderzoek) en Evenwichtsonderzoek. Daarnaast is er een voorlichtingsgesprek, waarin de mogelijkheden en diversiteit van de drie verschillende merken worden besproken. Hierbij wordt zowel de mogelijke medische en/of audiologische voorkeur afgewogen met de wensen en eventuele voorkeur van patiënt.

Kinderen: Voor kinderen geldt een aangepast onderzoekstraject, waarbij de onderzoeken veelal onder narcose plaatsvinden. De onderzoeksresultaten worden tenslotte tijdens het uitslaggesprek met de KNO-arts besproken, waarna duidelijk wordt of de CI-operatie daadwerkelijk kan plaatsvinden, welk oor daarvoor het meest geschikt is en welk merk wordt gekozen. Totaal komt u gemiddeld vijf keer naar het ziekenhuis in dit voortraject.

Daarnaast kennen we een tweetal pre-intake trajecten. De zogenaamde audiologische selectie, voor kandidaten die op papier nog te goed lijken te horen, maar waarbij we de huidige praktijk graag in kaart willen brengen om goed advies te geven. Daarnaast hebben we een speciale spraaktest ontwikkeld om volwassen kandidaten die in de eerste levensjaren doof of slechthorend waren, goed te kunnen adviseren of CI een meerwaarde kan zijn. Na deze pre-intake kan alsnog de intake opgestart worden bij een positief advies.

Hoe ziet de revalidatie eruit?

Volwassenen: Voor volwassenen kennen wij een revalidatieperiode van gemiddeld drie maanden. De eerste vier weken is dit 4-5 dagen in de week. Er vinden dan hoortrainingen, afstellingen van de CI-processor (fittingen) en testen plaats. Na vier weken wordt er afgebouwd, afhankelijk van de situatie, het resultaat en de behoefte. Daarna volgt een controleafspraak bij 6 maanden, waarna de revalidatieperiode wordt afgerond.

Wij stimuleren dat patiënten een co-therapeut(en), bij voorkeur uit de eigen omgeving beschikbaar hebben gedurende het revalidatietraject, ter ondersteuning.

Kinderen: De kinderrevalidatie is verspreid over een heel jaar, ongeveer 6 keer een week naar het LUMV voor 3 of 4 dagdelen per week. De logopedist en psycholoog hebben contact met de begeleider van school of gezinsbegeleiding en stemmen af wie wat doet.

Hoe ziet de nazorg eruit?

Volwassenen (vanaf 18 jaar): De nazorg wordt na de revalidatie de eerste 3 jaar jaarlijks voortgezet. Deze afspraak bestaat uit een controle, test en fitting. Na deze periode wordt er elke 2 tot 3 jaar een controleafspraak gepland. Tussentijd bestaat altijd de mogelijkheid om zelf een controleafspraak te maken.

Kinderen: Kinderen worden tot hun achttiende verjaardag (half)jaarlijks uitgenodigd.

Besteden jullie tijdens de revalidatie aandacht aan:

muziek 'leren' luisteren nee
telefoneren ja
functionaliteit CI ja
aanvullende hoorhulpmiddelen (solo, ringleiding, MT-stand etc.) ja

Ook patiëntenbijeenkomsten, 2 jaarlijks (informatief)

Hoe kunnen patiënten jullie bereiken?

telefonisch ja binnen kantoortijden
SMS nee
op bezoek ja binnen kantoortijden (bij voorkeur van te voren contact via telefoon of e-mail.)
e-mail binnen kantoortijden

Wij zijn tijdens de poliklinische openingstijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Voor een bezoek aan ons centrum adviseren wij altijd contact op te nemen om een afsprak te maken. Daarnaast is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de leverancier van uw CI. Wij hebben met elke leverancier een servicecontract afgesloten om vragen en problemen via hen direct af te handelen.

Binnen welke termijn reageren jullie op vragen van de klant?

Responstijd: bij spoed dezelfde dag, bij overige vragen binnen 5 werkdagen.

Hoe is de technische ondersteuning bij problemen met het CI geregeld?

Indien een processor defect is, wordt er altijd omgeruild voor een zogenaamd gereviseerde processor. Deze omruil kan via de leverancier en via het LUMC plaatsvinden. Via het LUMC gaat dit volgens het maken van een afspraak. Via de leverancier wordt de processor per post opgestuurd en moet de defecte per post worden teruggestuurd.

Na hoeveel jaar krijgt de klant een nieuwe processor?

In principe na 5 jaar gebruik van de processor, mits er een nieuwe processor (technische verbetering) beschikbaar is, waarbij de keus uiteraard bij de CI-gebruiker ligt. Tot een maximum van 7 jaar kan de service op een processor verlengd worden.

Hoe gaat het CI team om met het verstrekken van reserveonderdelen? Moet de klant hiervoor betalen of is het gratis?

De zendspoel lijkt het niet goed meer te doen, vervanging gratis Indien dit een defect is bij normaal gebruik, wordt deze op basis van het servicecontract vervangen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
De oplaadbare batterij is kwijtgeraakt, nieuwe betalen Bij verlies of diefstal zijn de kosten voor eigen rekening. Hiervoor adviseren wij een verzekering af te sluiten.
De oplaadbare batterij laadt niet meer goed op, vervanging gratis Indien dit een defect is bij normaal gebruik, wordt deze op basis van het servicecontract. vervangen Het aantal vervangingen is gelimiteerd op basis van normaal gebruik
De kabeltjes zijn kapot, vervanging gratis Indien dit een defect is bij normaal gebruik, wordt deze op basis van het servicecontract. vervangen Het aantal vervangingen is gelimiteerd op basis van normaal gebruik.