LUMC Leiden (maart 2024)

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een CI?

Er wordt per mogelijke kandidaat gekeken of CI het juiste hulpmiddel is en wat het juiste moment is. Daarbij houden we rekening met een aantal criteria:

  • Communicatienood: ondanks de juiste hoortoestelaanpassingen;
  • Spraakverstaan minder dan 80% aan het beste oor, bij een gemiddeld verlies van 90dB
  • Geen leeftijdgrens: zolang een operatie medisch mogelijk is en de leerbaarheid voldoend is voor de hoorrevalidatie ;
  • Hersenvliesontsteking(meningitis) = spoed i.v.m. kans op het dichtgroeien van het slakkenhuis;
  • Sociale situaties: versneld evaluatieprotocol na plotsdoofheid van het enig horende oor, sociaal isolement, baanverlies etc.;
  • Jong/geboren dove volwassenen: als zij niet volledig van gebarentaal afhankelijk zijn maar met spraak communiceren, onderzoeken we de mogelijkheden;
  • Tweezijdige implantatie : mogelijk bij kinderen tot en met 18 jaar, bij een combinatie van doofheid en blindheid volgens landelijke criteria.

Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen aanmelding en operatie?

(zie: Wachtlijsten CI Centra)

Welke merken CI worden er geplaatst?

CI: Advanced Bionics en Cochlear

ABI: MED-EL

Hoe ziet het voortraject eruit?

Volwassenen: De intake bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel wordt er een audiogram gemaakt en vindt een voorlichtingsgesprek bij de coördinator plaats, waarin de werking van de CI en het traject worden besproken. Daarna is er een intake bij de KNO-arts, dit betreft de medische anamnese, de gehoorgeschiedenis, de werking en verwachtingen van een CI, de operatie. Tijdens het tweede deel vindt er een screening (vrije-veldtest) plaats van het gebruik van de hoortoestellen. Er volgt een intakegesprek bij de audioloog wat betreft de audiologische anamnese, gehoorgeschiedenis en hoorhulpmiddelen. Daarnaast wordt gesproken over de mogelijkheden en verwachtingen met CI. Het vervolg bestaat uit een de volgende onderzoeken: MRI-scan, CT-scan en Evenwichtsonderzoek. Daarnaast is er een voorlichtingsgesprek, waarin de mogelijkheden en diversiteit van de verschillende merken worden besproken. Hierbij wordt zowel de mogelijke medische en/of audiologische voorkeur afgewogen met de wensen en eventuele voorkeur van patiënt. Op indicatie vinden er extra onderzoeken plaats. Tijdens het uitslaggesprek bij de KNO-arts worden alle uitslagen besproken, de mogelijkheid van de operatie en welk oor het beste is. Dan wordt ook de definitieve keuze gemaakt voor het te gebruiken merk.

Kinderen: De intake bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel wordt er indien mogelijk een audiogram gemaakt en vindt een voorlichtingsgesprek bij de coördinator plaats, waarin de werking van de CI en het traject worden besproken. Daarna is er een intake bij de KNO-arts, dit betreft de medische anamnese, de gehoorgeschiedenis, de werking en verwachtingen van een CI, de operatie. Tijdens het tweede deel vindt er een screening (vrije-veldtest) plaats van het gebruik van de hoortoestellen. Er volgt een intakegesprek bij de audioloog wat betreft de audiologische anamnese, gehoorgeschiedenis en hoorhulpmiddelen. Daarnaast wordt gesproken over de mogelijkheden en verwachtingen met CI. Er wordt een video gemaakt om de spraak-taalontwikkeling te kunnen observeren en tijdens een gesprek bij onze psycholoog wordt de algehele ontwikkeling en de impact van het traject besproken. Voor kinderen geldt een aangepast onderzoekstraject, waarbij de onderzoeken veelal onder narcose plaatsvinden. De onderzoeksresultaten worden tenslotte tijdens het uitslaggesprek met de KNO-arts besproken, waarna duidelijk wordt of de CI-operatie daadwerkelijk kan plaatsvinden, welk oor daarvoor het meest geschikt is en welk merk wordt gekozen.

Daarnaast kennen we een tweetal pre-intake trajecten. De zogenaamde audiologische selectie, voor kandidaten die op papier nog te goed lijken te horen, maar waarbij we de huidige praktijk graag in kaart willen brengen om goed advies te geven. Daarnaast hebben we een speciale spraaktest ontwikkeld om volwassen kandidaten die in de eerste levensjaren doof of slechthorend waren, goed te kunnen adviseren of CI een meerwaarde kan zijn. Na deze pre-intake kan alsnog de intake opgestart worden bij een positief advies.

De intakegesprekken zijn allemaal oriënterend, om samen tot een goed advies te komen of het CI een goed hulpmiddel is en dit het juiste moment daarvoor.

Hoe ziet de revalidatie eruit?

Volwassenen: Voor volwassenen kennen wij een revalidatieperiode van gemiddeld drie maanden. In de eerste drie weken zijn er gemiddeld 4 dagen per week afspraken gepland. Er vinden dan hoortrainingen, afstellingen van de CI-processor (fittingen) en testen plaats. Na die periode wordt er verwezen naar een externe logopediepraktijk, waar de hoortraining verder verloopt. De duur hiervan is afhankelijk van de situatie, het resultaat en de behoefte van de patiënt. Uiteindelijk volgt een controle en evaluatie afspraak bij 3 maanden, waarna de revalidatieperiode wordt afgerond.

Wij stimuleren dat patiënten een co-therapeut(en), bij voorkeur uit de eigen omgeving, beschikbaar hebben ter ondersteuning gedurende het revalidatietraject.

Kinderen: De kinderrevalidatie is verspreid over een heel jaar, ongeveer 6 keer een week naar het LUMC voor 3 dagdelen per week. De logopedist en psycholoog hebben contact met de begeleider van school of gezinsbegeleiding en stemmen af wie wat doet.

 

Hoe ziet de nazorg eruit?

Volwassenen (vanaf 18 jaar): De nazorg wordt na de revalidatie de eerste 3 jaar jaarlijks voortgezet. Deze afspraak bestaat uit een controle, test en fitting. Na deze periode wordt er elke 2 tot 3 jaar een controleafspraak gepland. Tussentijd bestaat altijd de mogelijkheid om zelf een controleafspraak te maken.

Kinderen: Kinderen worden tot hun achttiende verjaardag (half)jaarlijks uitgenodigd.

Besteden jullie tijdens de revalidatie aandacht aan:

muziek 'leren' luisteren nee
telefoneren ja
functionaliteit CI ja
aanvullende hoorhulpmiddelen (solo, ringleiding, MT-stand etc.) ja

Ook patiëntenbijeenkomsten, 2 jaarlijks (informatief)

Hoe kunnen patiënten jullie bereiken?

telefonisch ja tussen 9.00 en 12.30 uur, tenzij spoed
SMS nee na het eerste contact maken we daar afspraken over.
op bezoek ja binnen kantoortijden (er moet van te voren, via telefoon of e-mail, een afspraak gemaakt zijn)
e-mail ja binnen kantoortijden

Wij zijn tijdens de poliklinische openingstijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Voor een bezoek aan ons centrum adviseren wij altijd contact op te nemen om een afspraak te maken. Daarnaast is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de leverancier van uw CI. Wij hebben met elke leverancier een servicecontract afgesloten om vragen en problemen via hen direct af te handelen. Via MIJN LUMC kunt u veel informatie vinden.

Binnen welke termijn reageren jullie op vragen van de klant?

Responstijd: bij spoed dezelfde dag, bij overige vragen binnen 5 werkdagen.

Hoe is de technische ondersteuning bij problemen met het CI geregeld?

Wij hebben met alle leveranciers een service contract afgesloten. Dat betekent dat CI gebruikers, welke onder behandeling zijn van het LUMC, directe service op defecte onderdelen via de leverancier kunnen krijgen.

Indien een processor defect is, wordt er altijd omgeruild voor een zogenaamd gereviseerde processor. Deze omruil kan via de leverancier en via het LUMC plaatsvinden. Via het LUMC gaat dit volgens het maken van een afspraak. Via de leverancier wordt de processor per post opgestuurd en moet de defecte per post worden teruggestuurd.

Na hoeveel jaar krijgt de klant een nieuwe processor?

In principe na 5 jaar gebruik van de processor, mits er een nieuwe processor (technische verbetering) beschikbaar is, waarbij de keus uiteraard bij de CI-gebruiker ligt. Tot een maximum van 7 jaar kan de service op een processor verlengd worden.

Hoe gaat het CI team om met het verstrekken van reserveonderdelen? Moet de klant hiervoor betalen of is het gratis?

De zendspoel lijkt het niet goed meer te doen, vervanging gratis Indien dit een defect is bij normaal gebruik, wordt deze op basis van het servicecontract vervangen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het aantal vervangingen is gelimiteerd op basis van normaal gebruik.
De oplaadbare batterij is kwijtgeraakt, nieuwe betalen Bij verlies of diefstal zijn de kosten voor eigen rekening. Hiervoor adviseren wij een verzekering af te sluiten.
De oplaadbare batterij laadt niet meer goed op, vervanging gratis Indien dit een defect is bij normaal gebruik, wordt deze op basis van het servicecontract vervangen. Het aantal vervangingen is gelimiteerd op basis van normaal gebruik.
De kabeltjes zijn kapot, vervanging gratis Indien dit een defect is bij normaal gebruik, wordt deze op basis van het servicecontract vervangen. Het aantal vervangingen is gelimiteerd op basis van normaal gebruik.