Gegevens van CI centra

Zoals op de pagina met aantallen implantaties te zien is, zijn er tot en met 2021 in Nederland door zeven CI-centra (acht, voor samengaan AMC en VUmc) 8738 volwassenen en kinderen geïmplanteerd. Daarvan hebben 976 personen, ruim 11%, is bilateraal geïmplanteerd.

Aantal CI centra
Aantal kinderen met CI
Aantal volwassenen met CI
Bilaterale CI dragers