UMC Groningen (maart 2024)

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een CI?

Per individu wordt het functionele gehoor na adequate revalidatie met hoortoestellen beoordeeld. Bij volwassenen is het spraakverstaan met hoortoestellen van minder dan 50% een zwaarwegende factor. Voor kinderen wordt na adequate revalidatie met hoortoestellen de voorwaarde voor het ontwikkelen van taal en spraak binnen de ontwikkelmogelijkheden van het kind getoetst op meerwaarde van CI.

Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen aanmelding en operatie?

(zie: Wachtlijsten CI Centra)

Welke merken CI worden er geplaatst?

Cochlear, Advanced Bionics en MED-EL.

Hoe ziet het voortraject eruit?

Na aanmelding volgt een voorlichtingsgesprek, audiologisch en otologisch consult. Er wordt bekeken of een aanvullend audiologisch traject noodzakelijk is. In geval van een volwassen kandidaat wordt de wachtlijst besproken en zal het vervolgonderzoek voor CI op een later tijdstip, afhankelijk van de wachtlijst, plaatsvinden zodat dat goed aansluit op de operatie. Het vervolgonderzoek bestaat uit aanvullend medisch onderzoek, medische beeldvorming, vestibulair onderzoek, aanvullend gehoor, logopedisch, psychosociaal en psychologisch onderzoek.

Hoe ziet de revalidatie eruit?

6 weken na operatie vindt de aansluiting van de processor(en) plaats.
1e maand: wekelijks audiologische afstelling en twee keer per week logopedische training.
2e maand: (kinderen) huisbezoek, voorlichting CI aan familieleden.
3e maand: audiologische afstelling en logopedische training.
6e maand: audiologische afstelling, evaluatie en logopedische training en evaluatie.

Hoe ziet de nazorg eruit?

Volwassenen: In principe op initiatief patiënt. Afhankelijk van de behoefte op nazorg kan hier per CI-drager van worden afgeweken.

Kinderen: (half)jaarlijks

Besteden jullie tijdens de revalidatie aandacht aan:

muziek 'leren' luisteren ja
telefoneren ja
functionaliteit CI ja
aanvullende hoorhulpmiddelen (solo, ringleiding, MT-stand etc.) ja

Hoe kunnen patiënten jullie bereiken?

telefonisch ja binnen kantoortijden
SMS ja binnen en buiten kantoortijden
op bezoek ja binnen kantoortijden
e-mail ja binnen en buiten kantoortijden
whatsapp ja binnen en buiten kantoortijden

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Binnen welke termijn reageren jullie op vragen van de klant?

Responstijd: 0-2 werkdag(en)

Hoe is de technische ondersteuning bij problemen met het CI geregeld?

Na melding wordt overlegd of de CI-drager moet langskomen. Dat kan dan meestal op dezelfde of de volgende werkdag. In sommige gevallen worden onderdelen via post uitgewisseld.

Na hoeveel jaar krijgt de klant een nieuwe processor?

Na 5 jaar.

Hoe gaat het CI team om met het verstrekken van reserveonderdelen? Moet de klant hiervoor betalen of is het gratis?

De zendspoel lijkt het niet goed meer te doen, vervanging gratis
De oplaadbare batterij is kwijtgeraakt, nieuwe zelf aanschaffen
De oplaadbare batterij laadt niet meer goed op, vervanging gratis Oplaadbare batterijen buiten de garantieperiode moeten zelf worden aangeschaft.
De kabeltjes zijn kapot, vervanging gratis

Essentiële onderdelen, zoals de spoel, spoelkabel en processor worden zonder eigen bijdrage vervangen. Uitgezonderd zijn oplaadbare accu’s buiten de garantieperiode.