Erasmus MC Rotterdam (maart 2024)

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een CI?

We kijken zoveel mogelijk naar gehele patiënt, dus nemen ook andere zaken mee die van invloed kunnen zijn, zoals communicatienood, arbeidsparticipatie enz.

Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen aanmelding en operatie?

(zie: Wachtlijsten CI Centra)

Welke merken CI worden er geplaatst?

Cochlear/Advanced Bionics/Med-el.

We adviseren over de verschillende opties van de verschillende merken, patiënten mogen zelf kiezen. Op indicatie hebben wij voorkeur voor een bepaald merk of type.

Hoe ziet het voortraject eruit?

Er vindt audiometrisch onderzoek plaats, een intake gesprek met een audioloog en KNO-arts, radiologisch onderzoek, mogelijk nog een proef met een ander hoortoestel, logopedisch onderzoek, een gesprek maatschappelijk werker en mogelijk een psychologisch onderzoek. De patiënt wordt besproken in de teambespreking en er volgt een eindgesprek. De wachttijd tussen voortraject en operatie is ongeveer 3 maanden.

Uniek in Nederland is de ‘selectie in één dag’ bij het CI-team Erasmus MC Rotterdam. De mogelijke kandidaat voor een CI krijgt dan alle onderzoeken op één ochtend. Tijdens de lunch wordt er uitgebreid uitleg gegeven over de verschillende merken en in de middag wordt een advies over de mogelijkheid van een CI gegeven. Er hoeft dan dus maar eenmalig een bezoek aan het Erasmus te worden gebracht in het voortraject. Voor dit traject is een uitgebreide verwijzing nodig en op basis hiervan wordt bepaald of iemand in aanmerking komt voor deze selectiedag.

Hoe ziet de revalidatie eruit?

Alle patiënten krijgen voorafgaand aan de revalidatie een schema met afspraken thuis gestuurd samen met een revalidatiefolder en een folder met richtlijnen wat er wel en niet kan/mag met een CI.

Volwassenen krijgen standaard vier combinatie-afspraken bij de audioloog en logopedist. Kinderen in eerste instantie zes afspraken. Het verloop van de hoorrevalidatie is per patiënt verschillend. De revalidatie bij logopedist en audioloog wordt aangepast aan de voortgang van de patiënt. Eerst oefeningen om klanken, geluiden en woorden van elkaar te kunnen onderscheiden en te interpreteren, later oefeningen op tekstniveau. Thuis oefenen met oefenpartner is heel belangrijk. Aan het einde van de revalidatieperiode worden op individuele basis nog de extra benodigde afspraken gepland.

Bij kinderen speelt de gezinsbegeleiding een belangrijke rol in de revalidatie.

Één jaar na de operatie wordt de patiënt nog een keer opgeroepen voor testen en bijstellen van de CI instellingen.

Hoe ziet de nazorg eruit?

De nazorg vindt elke 2,5 jaar plaats. De nazorg vindt plaats bij een logopedist en audioloog.

Besteden jullie tijdens de revalidatie aandacht aan:

muziek 'leren' luisteren ja
telefoneren ja
functionaliteit CI ja
aanvullende hoorhulpmiddelen (solo, ringleiding, MT-stand etc.) ja

Hoe kunnen patiënten jullie bereiken?

telefonisch ja tijdens kantooruren
SMS nee
op bezoek nee
e-mail ja
app ja "Beter dichtbij"

Binnen welke termijn reageren jullie op vragen van de klant?

Binnen 48 uur (werkdagen). Spoedgevallen worden dezelfde dag (werkdagen) beantwoord.

Hoe is de technische ondersteuning bij problemen met het CI geregeld?

Bij een defect, indien voorradig direct. Mensen moeten langskomen. De patiënt krijgt indien nodig een leenprocessor mee. Kleine onderdelen (kabels, spoel) kunnen ook per post worden verstuurd.

Na hoeveel jaar krijgt de klant een nieuwe processor?

Na 5 jaar wordt de processor automatisch vervangen

Hoe gaat het CI team om met het verstrekken van reserveonderdelen? Moet de klant hiervoor betalen of is het gratis?

De zendspoel lijkt het niet goed meer te doen, vervanging gratis
De oplaadbare batterij is kwijtgeraakt, nieuwe betalen zelf via webshop fabrikant
De oplaadbare batterij laadt niet meer goed op, vervanging betalen zelf via webshop fabrikant (behalve als er nog garantie is)
De kabeltjes zijn kapot, vervanging gratis