Aantal implantaties in Nederland t/m 2022

Jaarlijks verzamelt OPCI via het CI-ON het aantal uitgevoerde implantaties van dat jaar en het totale aantal tot nu toe.

Hier vindt u de twee meest recente tabellen. Om deze goed te interpreteren is de volgende toelichting van belang.

  • Bij het aantal implantaties gaat het echt om het aantal implantaten (incl. bilaterale implantaties en herimplantaties).
  • Bij het aantal bilateraal geïmplanteerde patiënten, maakt het niet uit of beide implantaten gelijktijdig of b.v. een jaar na elkaar zijn geplaatst.
  • De aantallen herimplantaties staat voor het aantal implantaten dat opnieuw geïmplanteerd moest worden.

CI aantallen geplaatst in 2022

De stijging van het aantal implantaties die we in 2021 zagen, heeft in 2022 doorgezet waardoor het aantal implantaties nu weer op een vergelijkbaar niveau zit als voor corona.

Uit het totaal aantal implantaties tot en met 2022 is op te maken dat er een kleine 9000 mensen zijn met een CI in Nederland.

Deze grafiek toont dat het aantal implantaties in 2020 fors is afgenomen door COVID-19, maar daarna weer een stijgende lijn heeft ingezet en intussen weer op een vergelijkbaar niveau zit als voor de pandemie.

 

Ci-team Implantaties Bilateraal geïmplanteerde patiënten
Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam AMC 17 26 43 7 2 9 1 1 2
Amsterdam Vumc 24 24 48 11 1 12 0 0 0
Groningen 10 47 57 6 2 8 1 2 3
Leiden 19 60 79 6 0 6 0 1 1
Maastricht 11 44 * 60 6 1 7 0 6 6
Nijmegen 43 94 137 24 0 24 0 15 15
Rotterdam 40 62 102 26 0 26 0 4 4
Utrecht 19 37 56 5 1 6 7 6 13
Nederland 183 394 582 91 7 98 9 35 44

* = Er zijn in Maastricht een vijftal CI's geplaatst, waarvan uit de cijfers niet op te maken is of dit kinderen of volwassen betrof. Deze zijn dus wel in het totaal meegenomen.

In 2022 zijn in Nederland 582 cochleaire implantaten geplaatst. 98 zijn mensen bilateraal geïmplanteerd. Bij 44 personen vond een herimplantatie plaats. Dit betekent dat 440 personen in 2022 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

CI aantallen totaal t/m 2022

Ci-team Implantaties bilateraal geïmplanteerde patiënten Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam AMC 185 477 662 56 27 83 5 16 21
Amsterdam VUmc 279 444 723 83 8 91 6 11 17
Groningen 247 708 955 77 10 87 14 19 33
Leiden 361 1.063 1.424 96 20 116 8 31 39
Maastricht 266 865 1.136 102 25 127 16 30 46
Nijmegen 965 1.711 2.676 282 23 305 13 84 97
Rotterdam 424 698 1.122 143 2 145 3 35 38
Utrecht 523 1.075 1.598 93 27 120 28 57 85
Nederland 3.250 7.041 10.296 932 142 1.074 93 283 376

In totaal zijn er 10.296 CI operaties uitgevoerd in Nederland. 1.074 personen zijn bilateraal geïmplanteerd en bij 376 personen is een herimplantatie uitgevoerd. Dit betekent dat 8.846 personen tot en met 2022 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

Aantallen herimplantaties

Zorgvuldigheid gevraagd:

Informatie rondom het aantal herïmplantaties moet zorgvuldig geinterpreteerd worden. Het aantal herimplantaties heeft niets te maken met de kwaliteit van zorg van het geleverde ziekenhuis. Het aantal herimplantaties heeft uiteraard rechtstreeks verband met het totaal aantal implantaties dat het ziekenhuis heeft uitgevoerd. Hoe meer mensen, hoe groter de kans dat een herimplantatie uitgevoerd moet worden. Daarnaast speelt mee dat hoe eerder het ziekenhuis met de CI operaties begonnen zijn, hoe meer mensen inmiddels aan een vervanging van het CI toe zijn. Ook heeft een aantal centra in het verleden met een 'recall' van de fabrikant te maken gehad.