Aantal implantaties in Nederland t/m 2020

Jaarlijks verzamelt OPCI via het CI-ON het aantal uitgevoerde implantaties van dat jaar en het totale aantal tot nu toe.

Hier vindt u de twee meest recente tabellen. Om deze goed te interpreteren is de volgende toelichting van belang.

  • Bij het aantal implantaties gaat het echt om het aantal implantaten (incl. bilaterale implantaties en herimplantaties).
  • Bij het aantal bilateraal geïmplanteerde patiënten, maakt het niet uit of beide implantaten gelijktijdig of b.v. een jaar na elkaar zijn geplaatst.
  • De aantallen herimplantaties staat voor het aantal implantaten van opnieuw geïmplanteerd moest worden.

CI aantallen geplaatst in 2020

Vanwege corona (covid-19) zijn er in 2020 minder operaties uitgevoerd dan voorgaande jaren.

Grafiek met aantallen CI-implantaties
In deze grafiek wordt duidelijk dat het aantal implantaties in 2020 fors is afgenomen door COVID-19

 

Ci-team Implantaties Bilateraal geïmplanteerde patiënten
Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam AMC 10 21 31 2 2 4 0 2 2
Amsterdam Vumc 18 26 44 8 0 8 0 0 0
Groningen 13 28 41 5 0 5 0 0 0
Leiden 14 32 46 5 1 6 0 2 2
Maastricht 5 39 44 2 0 2 2 0 2
Nijmegen 33 78 111 16 0 16 2 9 11
Rotterdam 36 39 75 12 0 12 0 2 2
Utrecht 26 50 76 11 1 12 0 1 1
Nederland 155 313 468 61 4 65 4 16 20

In 2020 zijn in Nederland 468 cochleaire implantaten geplaatst. 65 zijn mensen bilateraal geïmplanteerd. Bij 20 personen vond een herimplantatie plaats. Dit betekent dat 383 personen in 2020 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

CI aantallen totaal t/m 2020

Ci-team Implantaties Bilateraal geïmplanteerde patiënten
Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam AMC 151 427 578 42 25 67 2 14 16
Amsterdam VUmc 234 399 633 65 6 71 6 10 16
Groningen 221 629 850 67 8 75 13 17 30
Leiden 327 954 1281 83 19 102 8 27 35
Maastricht 247 794 1041 92 24 116 14 19 33
Nijmegen 880 1526 2406 239 22 261 12 68 80
Rotterdam 348 596 944 104 2 106 2 29 31
Utrecht 480 992 1472 80 26 106 19 48 67
Nederland 2888 6317 9205 772 132 904 76 232 308

In totaal zijn er 9205 CI operaties uitgevoerd in Nederland. 904 personen zijn bilateraal geïmplanteerd en bij 308 personen is een herimplantatie uitgevoerd. Dit betekent dat 7993 personen tot en met 2020 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

Aantallen herimplantaties

Zorgvuldigheid gevraagd:

Informatie rondom het aantal herïmplantaties moet zorgvuldig geinterpreteerd worden. Het aantal herimplantaties heeft niets te maken met de kwaliteit van zorg van het geleverde ziekenhuis. Het aantal herimplantaties heeft uiteraard rechtstreeks verband met het totaal aantal implantaties dat het ziekenhuis heeft uitgevoerd. Hoe meer mensen, hoe groter de kans dat een herimplantatie uitgevoerd moet worden. Daarnaast speelt mee dat hoe eerder het ziekenhuis met de CI operaties begonnen zijn, hoe meer mensen inmiddels aan een vervanging van het CI toe zijn. Ook heeft een aantal centra in het verleden met een 'recall' van de fabrikant te maken gehad.