Aantal implantaties in Nederland t/m 2019

Jaarlijks verzamelt OPCI via het CI-ON het aantal uitgevoerde implantaties van dat jaar en het totale aantal tot nu toe.

Hier vindt u de twee meest recente tabellen. Om deze goed te interpreteren is de volgende toelichting van belang.

  • Bij het aantal implantaties gaat het echt om het aantal implantaten (incl. bilaterale implantaties en herimplantaties).
  • Bij het aantal bilateraal geïmplanteerde patiënten, maakt het niet uit of beide implantaten gelijktijdig of b.v. een jaar na elkaar zijn geplaatst.
  • De aantallen herimplantaties staat voor het aantal implantaten van opnieuw geïmplanteerd moest worden.

CI aantallen geplaatst in 2019

Ci-team Implantaties Bilateraal geïmplanteerde patiënten
Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam AMC 14 25 39 5 5 10 0 1 1
Amsterdam Vumc 16 27 43 5 1 6 1 0 1
Groningen 22 34 56 9 0 9 4 0 4
Leiden 25 53 78 10 0 10 2 1 3
Maastricht 7 53 60 2 1 3 0 1 1
Nijmegen 46 90 136 23 4 27 0 4 4
Rotterdam 37 52 89 15 0 15 1 1 2
Utrecht 19 68+3 90 6 1 7 2 3 5
Nederland 186 402 591 75 12 87 10 11 21

In 2019 zijn in Nederland 591 cochleaire implantaten geplaatst. 87 zijn mensen bilateraal geïmplanteerd. Bij 21 personen vond een herimplantatie plaats. Dit betekent dat 483 personen in 2019 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

 

CI aantallen totaal t/m 2019

Ci-team Implantaties bilateraal geïmplanteerde patiënten Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam AMC 141 406 547 40 23 63 2 12 14
Amsterdam VUmc 216 373 589 57 6 63 6 10 16
Groningen 208 601 809 62 8 70 13 17 30
Leiden 313 922 1235 78 18 96 8 25 33
Maastricht 242 755 997 90 24 114 12 19 31
Nijmegen 847 1448 2295 223 22 245 10 59 69
Rotterdam 312 557 869 92 2 94 2 27 29
Utrecht 454 942 1396 69 25 94 19 47 66
Nederland 2733 6004 8737 711 128 839 72 216 288

In totaal zijn er 8737 CI operaties uitgevoerd in Nederland. 839 personen zijn bilateraal geïmplanteerd en bij 288 personen is een herimplantatie uitgevoerd. Dit betekent dat 7610 personen tot en met 2019 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

Aantallen herimplantaties

Zorgvuldigheid gevraagd:

Informatie rondom het aantal herïmplantaties moet zorgvuldig geinterpreteerd worden. Het aantal herimplantaties heeft niets te maken met de kwaliteit van zorg van het geleverde ziekenhuis. Het aantal herimplantaties heeft uiteraard rechtstreeks verband met het totaal aantal implantaties dat het ziekenhuis heeft uitgevoerd. Hoe meer mensen, hoe groter de kans dat een herimplantatie uitgevoerd moet worden. Daarnaast speelt mee dat hoe eerder het ziekenhuis met de CI operaties begonnen zijn, hoe meer mensen inmiddels aan een vervanging van het CI toe zijn. Ook heeft een aantal centra in het verleden met een 'recall' van de fabrikant te maken gehad.