Aantal implantaties in Nederland t/m 2017

Jaarlijks verzamelt OPCI via het CI-ON het aantal uitgevoerde implantaties van dat jaar en het totale aantal tot nu toe.

Hier vindt u de twee meest recente tabellen. Om deze goed te interpreteren is de volgende toelichting van belang.

  • Bij het aantal implantaties gaat het echt om het aantal implantaten (incl. bilaterale implantaties en herimplantaties).
  • Bij het aantal bilateraal geïmplanteerde patiënten, maakt het niet uit of beide implantaten gelijktijdig of b.v. een jaar na elkaar zijn geplaatst.
  • De aantallen herimplantaties staat voor het aantal implantaten van opnieuw geïmplanteerd moest worden.

CI aantallen geplaatst in 2017

Ci-team Implantaties Bilateraal geïmplanteerde patiënten
Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam AMC 3 29 32 0 1 1 1 1 2
Amsterdam Vumc 30 12 42 13 0 13 1 0 1
Groningen 15 37 52 5 0 5 0 2 2
Leiden 19 65 84 8 3 11 0 3 3
Maastricht 13 40 53 5 3 8 3 0 3
Nijmegen 47 92 139 16 0 16 2 0 2
Rotterdam 24 42 66 12 1 13 0 2 2
Utrecht 21 40 61 6 1 7 2 2 4
Nederland 172 357 529 65 9 74 9 10 19

In 2017 zijn in Nederland 529 cochleaire implantaten geplaatst. 74 zijn mensen bilateraal geïmplanteerd. Bij 19 personen vond een herimplantatie plaats. Dit betekent dat 436 personen in 2017 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

 

CI aantallen totaal t/m 2017

Ci-team Implantaties bilateraal geïmplanteerde patiënten Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam AMC 113 355 468 35 18 53 2 11 13
Amsterdam VUmc 176 328 504 52 5 57 5 10 15
Groningen 168 533 701 45 5 50 7 17 24
Leiden 258 819 1077 58 15 73 5 22 27
Maastricht 223 654 877 83 22 105 11 18 29
Nijmegen 756 1271 2027 183 17 200 10 51 61
Rotterdam 249 466 715 63 2 65 1 24 25
Utrecht 399 818 1217 51 21 72 17 43 60
Nederland 2342 5244 7586 570 105 675 58 196 254

In totaal zijn er 7586 CI operaties uitgevoerd in Nederland. 675 personen zijn bilateraal geïmplanteerd en bij 254 personen is een herimplantatie uitgevoerd. Dit betekent dat 6657 personen tot en met 2017 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

Aantallen herimplantaties

Zorgvuldigheid gevraagd:

Informatie rondom het aantal herïmplantaties moet zorgvuldig geinterpreteerd worden. Het aantal herimplantaties heeft niets te maken met de kwaliteit van zorg van het geleverde ziekenhuis. Het aantal herimplantaties heeft uiteraard rechtstreeks verband met het totaal aantal implantaties dat het ziekenhuis heeft uitgevoerd. Hoe meer mensen, hoe groter de kans dat een herimplantatie uitgevoerd moet worden. Daarnaast speelt mee dat hoe eerder het ziekenhuis met de CI operaties begonnen zijn, hoe meer mensen inmiddels aan een vervanging van het CI toe zijn. Ook heeft een aantal centra in het verleden met een 'recall' van de fabrikant te maken gehad.