Aantal implantaties in Nederland

Jaarlijks verzamelt OPCI via het CI-ON het aantal uitgevoerde implantaties van dat jaar en het totale aantal tot nu toe.

Hier vindt u de twee meest recente tabellen. Om deze goed te interpreteren is de volgende toelichting van belang.

  • Bij het aantal implantaties gaat het echt om het aantal implantaten (incl. bilaterale implantaties en herimplantaties).
  • Bij het aantal bilateraal geïmplanteerde patiënten, maakt het niet uit of beide implantaten gelijktijdig of b.v. een jaar na elkaar zijn geplaatst.
  • De aantallen herimplantaties staat voor het aantal implantaten van opnieuw geïmplanteerd moest worden.

CI aantallen geplaatst in 2015

Ci-team Implantaties Bilateraal geïmplanteerde patiënten
Aantal herimplantaties
kinderen volwassenen totaal kinderen volwassenen totaal kinderen volwassenen totaal
Amsterdam AMC 13 22 35 7 3 10
Amsterdam Vumc 15 28 43 8 0 8 1 1
Groningen 10 38 48 7 0 7
Leiden 19 60 79 8 1 9 1 1
Maastricht 11 41 52 3 0 3
Nijmegen 50 86 136 26 3 29 2 2
Rotterdam 24 35 59 10 0 10 2 2
Utrecht 31 73 104 9 1 10 2 5 7
Nederland 173 383 556 78 8 86 2 11 13

- Bij Amsterdam AMC betreffen drie implantaties enkelzijdige doofheid (SSD)
- In Utrecht betreffen zes implantaties enkelzijdige doofheid (SSD)

In 2015 zijn in Nederland 556 cochleaire implantaten geplaatst. Het aantal mensen dat bilateraal geïmplanteerd is is 86. Bij 13 personen vond een herimplantatie plaats. Dit betekent dat 457 personen in 2015 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

 

CI aantallen totaal t/m 2015

Ci-team Implantaties bilateraal geïmplanteerde patiënten Aantal herimplantaties
kinderen volwassenen totaal kinderen volwassenen totaal kinderen volwassenen totaal
Amsterdam AMC 96 308 404 29 17 46 1 8 9
Amsterdam VUmc 126 293 419 33 5 38 4 9 13
Groning18en 129 472 601 30 5 35 7 15 22
Leiden 225 688 913 40 12 52 5 19 24
Maastricht 194 574 768 68 16 84 7 18 25
Nijmegen 659 1086 1745 142 15 157 7 48 55
Rotterdam 195 384 579 35 0 35 1 19 20
Utrecht 366 735 1101 43 19 62 13 35 48
Nederland 1990 4540 6530 420 89 509 45 171 216

In totaal zijn er 6530 CI operaties uitgevoerd in Nederland. 509 personen zijn bilateraal geïmplanteerd en bij 216 personen is een herimplantatie uitgevoerd. Dit betekent dat 5805 personen tot en met 2015 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

Aantallen herimplantaties

Zorgvuldigheid gevraagd:

Informatie rondom het aantal herïmplantaties moet zorgvuldig geinterpreteerd worden. Het aantal herimplantaties heeft niets te maken met de kwaliteit van zorg van het geleverde ziekenhuis. Het aantal herimplantaties heeft uiteraard rechtstreeks verband met het totaal aantal implantaties dat het ziekenhuis heeft uitgevoerd. Hoe meer mensen, hoe groter de kans dat een herimplantatie uitgevoerd moet worden. Daarnaast speelt mee dat hoe eerder het ziekenhuis met de CI operaties begonnen zijn, hoe meer mensen inmiddels aan een vervanging van het CI toe zijn. Ook heeft een aantal centra in het verleden met een 'recall' van de fabrikant te maken gehad.