Voorwaarden voor deelname aan CI-Kopstukken

Voorwaarden voor deelname aan CI-Kopstukken 2017

1. Door deelname en opsturen van de foto geeft de CI-gebruiker OPCI het recht om de foto te publiceren op de OPCI website.

2. Aan publicatie op de website van OPCI kunnen geen rechten ontleend worden. Ook niet door fotografen die niet de CI-gebruiker zijn.

3. Foto’s van minderjarige CI-gebruikers worden alleen geaccepteerd als een ouder of voogd hiervoor toestemming heeft verleend. Klik hier voor het formulier.

4. OPCI zal de foto’s niet ter beschikking stellen aan anderen, tenzij hiervoor door de deelnemer en, bij minderjarige deelnemers, door de ouder of voogd uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

5. OPCI is niet aansprakelijk voor inbreuken op het in Nederland geldende portretrecht door afbeeldingen die zonder toestemming van personen zijn genomen op een private plaats, dan wel genomen zijn in de openbare ruimte waarin een persoon, zonder toestemming, dusdanig opvallend in beeld is dat er sprake is van een redelijke schending van zijn of haar portretrecht. Inzendingen kunnen worden geweigerd indien de foto naar het oordeel van OPCI in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden.

6. Een inzending bestaat uit een digitale foto van het hoofd van de deelnemer die een versierd of gedecoreerd cochleair implantaat draagt.

7. Alleen foto's met een zichtbare CI en geheel of grotendeels zichtbaar hoofd kunnen worden ingezonden.

8. Foto’s met open wonden en andere ongepaste foto’s  worden niet geaccepteerd.

9. Alle foto's die aan de voorwaarden voldoen worden op de OPCI website geplaatst en  dingen mee naar de prijzen.

10. Een jury, bestaande uit drie personen beoordeelt de inzendingen en kiest de winnaars.

11. De winnaars worden in het najaar van 2017 bekend gemaakt. Hiervoor is nog geen datum vastgesteld.

12. De prijsuitreiking kan mogelijk in het openbaar gebeuren. Hierdoor bestaat ook de mogelijkheid dat er op dat moment andere nieuwsorganisaties aanwezig zijn.

13. Inzenden kan vanaf 25 maart 2017.

14. Inzendingen moeten binnen zijn op 31 augustus 2017 om 23.59 uur om mee te kunnen dingen naar de prijzen.

15. Het adres waar de foto’s naar gezonden moeten worden is ci-kopstukken@opciweb.nl.

16. OPCI-vrijwilligers kunnen een foto insturen, maar dingen niet mee naar een prijs.

17. Ingezonden foto’s moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Bestandstype: jpeg (*.jpg of *.jpeg)
  • Afmeting minimaal 480x640 pixels (breedte x hoogte)
  • Bestandsgrootte maximaal 8MByte

18 Er zijn twee leeftijdscategorieën:

A. Leeftijden 1 tot en met 16 jaar
B. Leeftijden 17 jaar en ouder.
Per leeftijdscategorie zijn drie prijzen beschikbaar: cadeaubonnen ter waarde van resp. € 30.--, € 20.-- en € 10.--.
De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

19. Auteursrechten en idee van deze verkiezingen: Peter Hölterhoff, CIV NRW e.V.