OPCI stuurgroep

De OPCI stuurgroep schrijft het jaarplan en begroting en stuurt aan de hand daarvan de werkgroepen aan. Daarnaast zorgt de stuurgroep ervoor dat beide werkgroepen onderling goed op de hoogte gebracht worden van elkaars activiteiten. De stuurgroep ziet toe op een efficiënte manier van samenwerken tussen de verschillende werkgroepen. De stuurgroep organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor OPCI vrijwilligers. De stuurgroep is het formele communicatiekanaal van OPCI en ziet toe op een goede communicatie met alle belangenorganisaties.

  • Onderhoudt internationale contacten.
  • Formeel communicatiekanaal.
  • De stuurgroep schrijft beleidsplan/activiteitenplan en bijbehorende begroting.
  • De stuurgroep houdt in de gaten of de doelen behaald worden en of we onze achterban op een goede manier bereiken.
  • De stuurgroep organiseert een jaarlijkse bijeenkomst voor OPCI vrijwilligers.
  • Contact met leveranciers.
  • De stuurgroep ziet toe op goede communicatie met de belangenorganisaties.
  • De stuurgroep fungeert als ‘opdrachtgever’ voor de werkgroepen.

Deelnemers

Wilt u contact opnemen met een van de stuurgroepleden? Dat kan via: hennie.epping@opciweb.nl