Formulier toestemming minderjarige deelnemers CI-Kopstukken

OPCI CI-KOPSTUKKEN VERKIEZING 2017

formulier toestemming voor minderjarige deelnemers (deelnemers jonger dan 18 jaar)

 

Hierbij geeft de heer/mevrouw                          ..........................................................................(naam),

ouder/voogd  van de minderjarige,

toestemming om de foto’s van de minderjarige ...........................................................................(naam)

te publiceren op de OPCI-website overeenkomstig de voorwaarden voor deelname aan de
CI-Kopstukkenverkiezingen die gepubliceerd is op de website van OPCI.

 

Plaats , datum

..............................................

 

Handtekening

 

..............................................

 

U kunt een scan van het volledig ingevulde en ondertekende formulier per e-mail sturen naar ci-kopstukken@opciweb.nl