OPCI participeert in het OtoControl project

In het OtoControl-project wordt er gewerkt aan het op afstand meten hoe goed de geluidsverwerking van de CI-gebruiker werkt en hoe goed het spraakverstaan is. Dit zal gebeuren door middel van metingen, die met enige regelmaat gedaan worden om te kijken of de resultaten stabiel zijn en blijven of dat er veranderingen zijn te constateren.

Er wordt geprobeerd om gegevens van veel CI-gebruikers te verzamelen.

Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van de sectie Neurofysica van het Donders Instituut. Ook de CI-centra van Leiden en Nijmegen zijn erbij betrokken. Daarnaast participeren ook 3 CI-centra uit Duitsland.

OtoControl 2.0

Het eerste deel is inmiddels afgesloten. Onlangs is OtoControl 2.0 gestart. Dit is opnieuw een traject van 5 jaar. Uiteraard zullen CI-dragers weer gevraagd worden actief aan het onderzoek bij te dragen, net zoals dat bij OtoControl 1.0 het geval was.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project en de verschillende onderzoeken, dan kun je in onderstaande PDF-bestanden allerlei informatie hierover lezen. Het artikel uit Computer Idee is daarbij een goed leesbaar algemeen verhaal over het project, terwijl de daarop volgende 3 documenten wat dieper in de technische aspecten van OtoControl duiken.