Werkgroep voorlichting en lotgenotencontact

De werkgroep heeft tot doel de in het activiteitenplan omschreven doelen uit te voeren. Belangrijk hierin is dat de informatievoorziening in de richting van de achterban adequaat is en dat CI gebruikers elkaar kunnen ontmoeten/bevragen naar ervaringen. De werkgroep houdt zich bezig met de volgende taken:

  • verslaglegging/communicatie richting stuurgroep
  • bemensen stands beantwoorden vragen van (toekomstige) CI gebruikers; de achterban
  • actueel houden website
  • plaatsen nieuws en activiteiten website/Facebook
  • op basis van gestelde vragen websiteteksten aanpassen
  • organiseren activiteiten en bijeenkomsten, zoals: bijeenkomsten voor potentiële CI gebruikers, leren luisteren naar muziek, CI en hulpmiddelen. Lotgenotencontact met CI-dragers
  • versturen digitale nieuwsbrief (min. 4x p.j.)
  • ontwikkelingen volgen op gebied CI (via internet)
  • presentaties geven/ voorlichting geven