Werkgroep belangenbehartiging

In de werkgroep belangenbehartiging analyseren we knelpunten in de CI-zorg en maken ons hard voor een goede oplossing. Belangrijk hierin is dat de belangen van de doelgroep op een goede manier behartigt worden en daarnaast dat de CI zorg inzichtelijk is voor (toekomstige) gebruikers.

  • contact onderhouden met de CI teams in ziekenhuizen, CI-ON, zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ).
  • in kaart brengen van verschillen tussen CI centra.
  • in kaart brengen van verschillen tussen zorgverzekeraars (bijv. wel of niet eigen bijdrage).
  • in kaart brengen verschillende CI verzekeringen.
  • deelnemen visitaties.
  • bijwonen bijeenkomsten CI-ON.
  • in kaart brengen kwaliteitscriteria goede CI zorg.