Internationaal

EURO-CIU
OPCI participeert al sinds 1997 in EURO-CIU, de Europese vereniging van CI-gebruikers (CIU staat voor: Cochlear Implant Users). De vereniging is opgericht 1995 in Luxemburg en vertegenwoordigt op Europees niveau de belangen van dove of slechthorende mensen met een cochleair implantaat.

Op dit moment bestaat het bestuur uit twee volwassen CI gebruikers en drie ouders van kinderen met een CI. EURO-CIU is een van de grootste onafhankelijke Europese belangenverenigingen voor gehandicapten. De algemene ledenvergadering van EURO-CIU vindt een keer per jaar plaats. Een keer in de twee jaar wordt er naast de ledenvergadering ook een symposium rond CI georganiseerd.

Euro CIU logo
Doelstellingen

In de statuten van EURO-CIU zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Erkenning van de verplichting door de ziektekostenverzekeraars die dienstverlening met betrekking tot CI’s moet waarborgen.
  • Ondersteuning van maatregelen die nodig zijn om de opleiding van pedagogische experts op het gebied van de auditieve handicap te waarborgen.
  • Garantie van een adequate individuele revalidatie, of basisonderwijs voor CI-gebruikers.
  • Promotie van communicatie- en informatiesystemen voor CI gebruikers.
  • Bevordering van onderzoek en ontwikkeling op medisch en technisch gebieden van CI.
  • Bewustmaking en verspreiding van informatie alsmede actief toepassen van PR.

Waarom lid?
Het voordeel van ons lidmaatschap is dat we rond CI veel informatie krijgen over de verschillende landen. Dit vergelijkingsmateriaal is bruikbaar om onder andere de landelijke politiek rond CI te informeren en dit te gebruiken om de doelstellingen van OPCI te kunnen verwezenlijken. Een voorbeeld daarvan is bilaterale CI. In onze lobby voor bilaterale CI konden we meenemen dat dit in meeste Europese landen een gangbare verstrekking was en konden we aantonen dat Nederland hierin achterliep.
In het verleden is tevens informatie gebruikt om in Nederland het aantal implantaties per jaar op te voeren naar een niveau dat behoefte gericht was in plaats van budget bepaald.
Verder krijgen we door onze deelname inzicht in de manier waarop andere belangenorganisaties voor CI gebruikers georganiseerd zijn en welke middelen zij gebruiken om de belangen van hun CI-gebruikers te behartigen en hen te informeren. Er is een aantal landen waar men zeer fraaie informatieve periodieken uitgeeft, of heel actief zijn in het organiseren van activiteiten (lotgenoten contacten). Daarnaast delen we veel informatie over de manier waarop wij dingen aanpakken met andere landen die minder goed georganiseerd zijn. Het delen van al deze kennis werkt zeer inspirerend. Tegelijkertijd is het ook een langdurig proces om op Europees niveau tot goede afstemming te komen.

Meer lezen over EURO-CIU?
Wilt u meer lezen over EURO-CIU, neem een kijkje op de website. EURO-CIU heeft een gezamenlijk standpunt geformuleerd ten aanzien van CI. EURO-CIU brengt een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit. Een link naar de nieuwsbrieven vind u in het hoofdmenu van de EURO-CIU website.

Bijeenkomsten

In 2019 werd het EURO-CIU symposium gehouden in Wroclaw, Polen. Lees meer.
In 2016 werd het EURO-CIU congres gehouden in Italië. Lees meer.
In 2015 werd het EURO-CIU symposium gehouden in Antwerpen. Lees meer.
In 2014 werd het EURO-CIU symposium gehouden in Boedapest. Verslag Budapest.
In 2013 vond de EURO-CIU plaats in Istanbul. Verslag Istanbul.
In 2012 vond de Algemene ledenvergadering plaats in Talinn. Verslag Talinn.
In 2011 vond de vergadering plaats in Innsbruck. Verslag Innsbruck
In 2010 vond de EURO-CIU bijeenkomst plaats in Varese. Verslag Varese.