CI keuzehulpen

Op de website www.sterkerdoor.nl kunt u praktische informatie en adviezen vinden over diverse deelonderwerpen met betrekking tot doofheid, slechthorendheid of doofblindheid. Er zijn diverse keuzehulpen, onder andere 'CI voor volwassenen' en 'CI voor kinderen'. Als u op een onderwerp klikt, opent zich een nieuw venster met diverse vragen, zoals bijvoorbeeld: "Kom ik in aanmerking voor een CI?" Of: "Wel of geen CI? Hoe beslis ik dat?"

Keuzehulp pictogrammen

De keuzehulpen zijn niet bedoeld om pasklare antwoorden te vinden op uw vragen, maar vooral om handvatten te geven waar u over na kunt denken en die u met de hulpverlener (arts, audioloog) kunt bespreken