Voor wie is een cochleair implantaat?

Er zijn in Nederland 8 ziekenhuizen die een CI kunnen plaatsen. Deze ziekenhuizen hebben allemaal een CI-team, waarin KNO artsen, audiologen, logopedisten, maatschappelijk werkers etc samenwerken. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een CI, kunt u bij een van deze teams een aanvraag indienen. Dit team beoordeelt of het zinvol is om een CI te plaatsen.Om in aanmerking te komen voor een CI, moet er sprake zijn van een zeer ernstig gehoorverlies. Alleen mensen die volledig doof zijn of zwaar slechthorend komen voor een CI in aanmerking. Als je met een hoortoestel nog ‘uit de voeten kunt’ is een CI een te ingrijpende oplossing, omdat bij het plaatsen van een CI het restgehoor kan worden beschadigd of zelfs geheel kan verdwijnen.

Er zijn twee manieren om te beoordelen of iemand voor een cochleair implantaat in aanmerking komt. In de meeste gevallen doet het CI team een toonaudiogram en een spraakaudiogram. Als het gehoorverlies op 80dB ligt (toonaudiogram) en/of bij een spraakaudiogram de verstaanbaarheid in stilte minder is dan 50%, dan kan  een cochleair implantaat uitkomst bieden. Echter, de ene persoon met 90 dB gehoorverlies is de andere niet. Opereren blijft een ingrijpende beslissing. Het CI team neemt behalve deze uitgangspunten ook andere zaken mee om een goede beslissing te kunnen nemen. Die beslissing kan in elk individueel geval weer anders zijn. Vaak wordt er eerst nog gekeken of sterkere hoortoestellen of een betere aanpassing genoeg verbetering oplevert.

Naast het gehoorverlies moeten er geen medische belemmeringen zijn. De gehoorzenuw moet intact zijn, want anders kunnen de signalen niet aan de hersenen worden doorgegeven. Daarnaast moet het slakkenhuis niet te erg versteend zijn, want dan kunnen de elektroden niet in het slakkenhuis geplaatst worden. Ook kijkt het CI team naar de sociaal maatschappelijke omstandigheden. Is de thuissituatie geschikt voor een goede revalidatie? Is er een reële verwachting ten aanzien van het traject?

Second opinion

Er kunnen verschillende factoren zijn, waardoor een CI-team besluit om geen CI-operatie bij u uit te voeren. Beslisfactoren om niet te opereren kunnen zijn:

  • U hoort nog (te) goed
  • U heeft mogelijk nog baat bij een zwaar hoortoestel
  • U bent niet operabel, wellicht vanwege een medische reden
  • U heeft geen of niet goed werkende gehoorzenuwen
  • U heeft teveel verkalking in uw oor door otosclerose. Hierdoor is het niet mogelijk een elektrodenbundel te plaatsen
  • De operatie wordt uitgesteld omdat u geestelijk of conditioneel niet in optimale staat bent

Niet eens met de beslissing?
Bent u het niet eens met het besluit van het CI-team? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Dit gebeurt vooral in situaties waarbij er geen duidelijke verklaring is voor het besluit dat het CI-team heeft genomen. U kunt een second opinion aanvragen bij een ander CI-team in een ander ziekenhuis. Houd hierbij wel rekening met de afstand, reistijd en het soort revalidatietraject (dit verschilt per CI-team). Let op: het nieuwe CI-team zal opnieuw alle onderzoeken gaan uitvoeren. Bovendien bestaat de kans dat u opnieuw wordt afgewezen voor een CI.

Opereren in het buitenland
Uitwijken naar het buitenland (België of Duitsland) is een mogelijkheid wanneer u ook bij het tweede CI-team wordt afgewezen voor een CI. Houd wel rekening met uw verzekering: het kan zijn dat uw zorgverzekering de operatie in het buitenland niet vergoed. Veelal komen de kosten dan voor eigen rekening.