Voorzieningen

Voor bijna iedereen geldt dat een CI prima hoorhulpmiddel is. Maar het heeft zijn beperkingen. Er zijn veel situaties waarbij de meesten hun CI niet kunnen dragen: onder de douche, tijdens het slapen, aan het strand, in het zwembad etc. (Wel hebben alle merken tegenwoordig een hulpmiddel waardoor zwemmen met CI wel mogelijk is. Dit hulpmiddel moet door de gebruiker zelf worden aangeschaft). Daarnaast kunnen zich situaties voordoen waarbij het CI niet werkt, wanneer de batterijen op zijn of het CI defect is. Ook kan u zich bevinden in situaties waarbij u onvoldoende kunt horen met het CI, zoals in rumoerige ruimtes, op school, bij symposia, bij verjaardagen, vergaderingen met meerdere mensen, uitgaansgelegenheden. In die situaties zijn er veel voorzieningen beschikbaar die (eventueel naast het CI) een belangrijke ondersteuning zijn, zoals een schrijftolk, gebarentolk, NmG tolk, ringleiding, solo-apparatuur etc.

We gaan hier slechts kort in op een aantal ondersteunende voorzieningen. Maar voor iedereen is het belangrijk te weten dat deze voorzieningen bestaan en dat velen hier dankbaar gebruik van maken. Een CI alleen is lang niet in alle situaties voldoende om alle informatie uit de omgeving goed mee te krijgen. Wanneer u naar bijeenkomsten gaat waar u niet goed kan volgen wat er gezegd wordt, is het interessant om te onderzoeken welke voorzieningen ondersteunend kunnen zijn.


Ringleiding – infraroodsysteem – solo-apparatuur

Met een cochleair implantaat kan het in bepaalde situaties prettig zijn wanneer er in de ruimte ringleiding of een infraroodsysteem aanwezig is. Ook kan het zijn dat u baat heeft bij het gebruik van solo apparatuur ofwel FM-apparatuur. In alle gevallen komt alles wat in de microfoon gezegd wordt direct binnen op uw CI en wordt het omgevingsgeluid gefilterd. Wat voor u het beste werkt hangt heel erg af van het CI, de (werk)situatie en uw behoeften. Op verschillende plekken in Nederland kunt u hierover informatie krijgen. Ook kan uw CI team u hierbij helpen. In sommige gevallen vergoedt de ziektekostenverzekeraar of het UWV de aanschafkosten.

Tolk gebarentaal

Wanneer u als CI gebruiker ook NGT (Nederlandse gebarentaal) of NmG (Nederlands ondersteund met gebaren) beheerst, is het in veel situaties ook heel fijn om een tolk in te zetten. Een tolk zorgt ervoor dat de communicatie tussen twee partijen soepel verloopt. Een tolk gebarentaal tolkt vaak tussen dove/slechthorende mensen en horende mensen. Een tolk is geen deelnemer aan het gesprek en zal zich ook niet met de inhoud bemoeien. Het kan prettig zijn een tolk te gebruiken in verschillende situaties. Gesprekken in de werksituatie, personeelsuitje, verjaardagen, feesten, doktersbezoek etc.
Iedereen die doof of slechthorend is, heeft recht op een tolk en krijgt tolkuren. Tolkuren voor de werksituatie moeten aangevraagd worden bij het UWV. Het uitgangspunt is dat iedere werknemer 15% van de tolkuren vergoed krijgt. In de meeste situaties is dat voldoende.

Schrijftolk

Een schrijftolk zet gesproken Nederlands om in tekst met behulp van een speciaal toetsenbord. Alle dove en slechthorende mensen kunnen een schrijftolk inzetten. Een schrijftolk kan in principe op spreeksnelheid typen, al is het wel afhankelijk van het spreektempo. Meestal leest degene die de schrijftolk nodig heeft, de tekst op het scherm van de laptop. Afhankelijk van de situatie (bijvoorbeeld de aanwezigheid van meerdere gebruikers) kan er ook voor gekozen worden de tekst met een beamer op een scherm te projecteren. Een schrijftolk kunt u net als een tolk gebarentaal inzetten in heel veel verschillende situaties.

Meer weten?

Dit overzicht is niet volledig. Er zijn veel verschillende voorzieningen mogelijk. We hebben de belangrijkste op een rij gezet. Heeft u behoefte aan andere ondersteuning? Op onderstaande websites is meer informatie te vinden over allerlei voorzieningen/apparatuur/vergoedingen:

www.hoorinfotheek.nl
www.uwv.nl

Kijk voor het aanvragen van de tolkvoorziening op de website van UWV. Wil je meer weten over tolken, het aanvragen van tolken etc. Kijk dan op de websites van Tolkcontact, de website voor informatie over tolken en de bemiddeling.