Verklarende woordenlijst

AAL Europees Ambient and Assisted Living programme
ABI Auditory Brainstem Implantat (Hersenstam-implantaat)
BAHA Zie BCD
BCD Bone Conduction Device (beengeleidingstoestel met als merknamen BAHA van Cochlear, de Ponto van Oticon Medical en de Bonebridge van Med-el)
CI Cochlear Implantaat
CI-ON Cochleaire Implantatie Overleg Nederland
CVZ College Voor Zorgverzekeringen, heet tegenwoordig Zorginstituut Nederland.
dB decibel eenheid om geluidsniveau aan tegeven.
EURO-CIU Europese vereniging van CI-gebruikers (CIU staat voor: Cochlear Implant Users)
FENAC FEderatie van Nederlandse Audiologische Centra
FODOK Federatie van Ouders van DOve Kinderen (Stichting Divers Doof)
FOSS Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden (Stichting Hoormij)
GGD Gemeentelijke GezondheidsDienst
GGMD Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Zij begeleiden mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben en hun naasten.
KNO Keel, Neus en Oor(-arts)
NDJ Nederlandse Dove Jongeren (Stichting Divers Doof)
NMG Nederlands ondersteund Met Gebaren. Dit systeem gebruikt gesproken taal en de gebaren dienen als ondersteuning van het spreken.
NGT Nederlands Gebarentaal. NGT is een volwaardige taal met eigen grammatica.
NVVS Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (nu Stichting Hoormij)
ONICI Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie (Belgie)
OPCI Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie
SHiEC Het project Supporting Hearing in Elderly Citizens
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen