De Leesplank. Aflevering 11

5 oktober 2023

Slechthorendheid kan je niet zien – Chantal Poel

Het complete verhaal met ervaringen van een plotsdove vrouw met een vestibulaire CI

De Vlaamse Chantal Poel had een normaal werkend gehoor, maar werd in het jaar 2009 ineens bijna doof wakker. Gelukkig herstelde ze weer met medicatie. In 2015 verloor ze plotseling aan beide zijden opnieuw haar gehoor. Behandelingen met cortisonen en zuurstof hielpen deze keer niet. Ze was doof en had ook problemen met haar evenwicht.

Ze ging een lange periode in het leren omgaan met de beperkingen van haar gehoor tegemoet. Aan de rechterkant kreeg ze een hoortoestel en ze volgde een communicatietraining waarbij zij onder andere leerde spraakafzien. In 2021 kreeg ze aan de linkerkant een CI met vestibulaire implantatie. Dat is een cochleair implantaat, aangevuld met een implantaat in het evenwichtsorgaan. Gehoor en evenwicht worden hiermee allebei aangepakt.

Chantal merkte dat met een CI haar spraakverstaan veel was verbeterd. Ze probeerde weer met de maatschappij mee te doen en muziek op te pakken, maar dat ging niet altijd goed. Enkele voorbeelden: een ringleiding blijkt in gebouwen niet altijd aanwezig te zijn, muziek klinkt totaal anders en ze stuit vaak op onbegrip bij mensen om haar heen. Daar gaat ze op een assertieve manier mee om.

Het boek Slechthorendheid kan je niet zien is herkenbaar voor mensen die plots- of laatdoof zijn geworden en onbekend zijn met een CI en een langdurige revalidatie die daarop volgt. Het doel van Chantal is het geven van meer bekendheid van het CI. Ze geeft in het boek een overzicht van behandelingen en de mogelijkheden. Ze legt uitvoerig uit hoe de technische voorzieningen werken, onder andere het CI. Daarin is ze geslaagd, alleen is het jammer dat ze het evenwichtsgedeelte van een CI met vestibulaire implantatie nog niet heeft behandeld. Dat is begrijpelijk, want ze is één van de eerste patiënten die een vestibulaire CI heeft gekregen. Ze geeft daarnaast voor de horende omgeving communicatietips voor het omgaan met doven en slechthorenden.

Het boek is levendig geschreven met Vlaamse uitdrukkingen en spreekwijzen. De opbouw van het boek is jammer genoeg soms verwarrend. Verwerking van het verlies van gehoor en evenwicht met emoties en frustraties en uitleg van technische voorzieningen staan soms door elkaar heen. Een strakkere redactie had dat kunnen verbeteren. Desondanks is Slechthorendheid kan je niet zien een waardevol boek voor op de OPCI Leesplank.

Slechthorendheid kan je niet zien is verschenen bij de Belgische uitgeverij StoryLand. Het telt 105 pagina’s en kost € 18,57. ISBN: 9789464856088.