Links de AudioLink in een dockin station. Rechts een tvscherm met een groot popconcert

Keer terug naar het artikel.