Drie vrouwelijke deelnemers zitten op de bank, Rechts ernaast zit gespreksleider Henk. Op de voorgrond staan verschillende tablets met de tekst van de schrijftolk

Keer terug naar het artikel.