OPCI Jubileumsymposium "Stand van (Hoor)Zaken"

(Het symposium is geheel volgeboekt)

Al tien jaar zet OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie) zich in voor de belangen van CI-dragers nu en in de toekomst. Dit heugelijke feit vieren wij graag met u op ons jubileumsymposium op 21 november. Onder de noemer "Stand van (Hoor)Zaken" zullen sprekers vanuit de verschillende academische CI-centra u en ons bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen.

U bent van harte uitgenodigd om op 21 november vanaf 12 uur 's middags ons tienjarig bestaan met ons te komen vieren. Zowel mensen die een CI dragen als mensen die dat overwegen, maar ook professionals die in hun werk met CI te maken hebben. Hieronder vindt u het volledige programma en informatie over hoe u zich kunt inschrijven voor het symposium. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden!

Programma
Het officiële programma begint om 13.00 uur. Vanaf 12.00 uur wordt u welkom geheten met koffie, thee en een Veluwse lekkernij. Het programma duurt tot 17.00 uur. Vervolgens heffen wij graag het glas met u op ons jubileum.

12.00-13.00 Ontvangst met koffie, thee en een Veluwse lekkernij en informatiemarkt:
De volgende organisaties/fabrikanten zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden: Advanced Bionics, Cochlear, MedEl, Oticon Medical, GN Resound, Phonak, Meeus, Multi Care Systems en Kentalis.
De dagvoorzitter is Pascal Ursinus
13.00-13.10 Welkom door Hennie Epping, voorzitter OPCI
13.10-13.30 Inge Doorn, secretaris OPCI
"CI vanuit gebruikersperspectief"
13.30-13.50 Geerte Ramakers en Veronique Kraaijenga, arts/onderzoekers, afd KNO & Hoofd Hals chirurgie UMC Utrecht
"Resultaat van een gerandomiseerde studie naar de toegevoegde waarde van twee CI’s bij volwassenen"
13.50-14.10 Anneke Vermeulen, senior researcher en coördinator gedragswetenschappelijk onderzoek AC en CI bij kinderen RadboudUMC
"Gedragsproblemen en persoonlijkheidsontwikkeling bij kinderen en adolescenten met CI"
14.10-14.30 Elke Devocht Msc, audioloog – onderzoeker CI-team Maastricht/ZuidOost Nederland
"Bimodaal succes: het beste van CI en hoortoestel combineren"
14.30-15.00 Pauze + bezoek informatiemarkt
15.00-15.20 Optreden van het Nederlands Gebarenkoor
15.20-15.40 Drs. Ietske Siemann, GZ-psycholoog verbonden aan het CI team Nijmegen
"Cochleaire Implantatie bij volwassenen: Verschuiving van selectiecriteria?"
15.40-16.00 Videoboodschap van Minister Edith Schippers, VWS
16.00-16.20 Forumdiscussie en beantwoording van vragen
16.20-16.55 Jacob Jan Voerman, vrolijke afsluiting over zijn ervaringen met slechthorendheid.
16.55-17.00 Afsluiting door Hennie Epping, Voorzitter OPCI
17.00-18.00 Feestelijke borrel

Praktische informatie
Het symposium vindt plaats in congrescentrum De Werelt in Lunteren. Westhofflaan 2, 6741 KH  Lunteren,  6740 AA  Lunteren, tel. (0318) 48 46 41. Er is busvervoer van en naar station Lunteren. Een schrijftolk is aanwezig, evenals ringleiding.

De Werelt biedt deelnemers aan het symposium de mogelijkheid om zowel voorafgaand als na afloop van het symposium tegen gereduceerd tarief te overnachten. Hiertoe dient u zelf contact op te nemen met De Werelt: dw@congrescentrum.com.

Inschrijven en kosten
OPCI is de belangenorganisatie voor alle CI gebruikers en voor mensen die een CI overwegen. Daarom is voor hen de entree gratis. Van professionals en andere belangstellenden vragen we een bijdrage van € 10,-. Heeft u al ingeschreven maar nog niet betaald, dan graag uw bijdrage alsnog overmaken op rekeningnummer NL54 INGB 0000 0662 69,  t.n.v. NVVS te Houten o.v.v. "OPCI symposium" en uw naam.

Inschrijven is niet meer mogelijk, het symposium is geheel volgeboekt. Er kunnen maximaal 160 deelnemers aanwezig zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hennie Epping: hennie.epping@opciweb.nl