VUmc Amsterdam (december 2022)

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een CI?

Bij volwassenen: Bij een spraakverstaan van <50%. Bij spraakverstaan tussen 50 en ca. 70% nemen we ook andere factoren mee om te kijken of iemand in aanmerking komt voor een CI. Zoals progressie van het gehoorverlies, communicatienood, en asymmetrie van het gehoor.

Bij kinderen: Wanneer de ontwikkeling van het horen en de spraak en taal met hoortoestellen onvoldoende is of onvoldoende perspectief heeft.

Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen aanmelding en operatie?

(zie: Wachtlijsten CI Centra)

Welke merken CI worden er geplaatst?

We implanteren Cochlear en Advanced Bionics. De CI operaties zijn verdeeld over 3 KNO-artsen. Dan zijn 3 merken teveel.

Hoe ziet het voortraject eruit?

Bij kinderen: informatief gesprek, evt. adviesochtend, consult KNO arts (2x, of vaker indien nodig), CT en/of MRI scan, evt. evenwichtsonderzoek, gesprek maatschappelijk werk, preoperatieve screening, eindgesprek. Ca 10 afspraken waarvoor patiënten ca 6 à 7 keer moeten komen.

Bij volwassenen: intake en evt. hoortoestelcontrole, gehooronderzoek zonder en met hoortoestellen, gesprek klinisch fysicus-audioloog, selectie onderzoek logopedist, KNO (2x, of vaker indien nodig), CT en/of MRI scan, evt. eventwichtsonderzoek, gesprek maatschappelijk werk, preoperatieve screening, eindgesprek. Ca 10 afspraken waarvoor patiënten ca 6 à 7 keer moeten komen.

Tijdens het eindgesprek wordt de definitieve keuze voor het merk gemaakt. Patiënten worden door de klinisch fysicus-audioloog uitgebreid geïnformeerd waarna de patiënt zelf kiest (tenzij er audiologische redenen zijn om van deze werkwijze af te wijken, dit wordt in dat geval altijd besproken met de patiënt).

Hoe ziet de revalidatie eruit?

De revalidatie start ca. 4 weken na de operatie. Tijdens de intensieve revalidatie (eerste 3 maanden) zien we de patiënt 9-11 keer. Veelal betreft een afspraak een combinatie van afregeling bij de audioloog en hoortraining bij de logopedist. Bij kinderen vinden er in sommige gevallen daarnaast ook huisbezoeken plaats. Indien nodig worden extra afspraken gepland. Na ca. 4 weken ziet de patiënt de maatschappelijk werker. Na de eerste drie maanden volgt evaluatie met 6 maanden en 1 jaar. Daarna jaarlijks.

Hoe ziet de nazorg eruit?

Bij kinderen halfjaarlijks of jaarlijks, bij volwassenen initieel jaarlijks, daarna minder frequent: gehooronderzoek met CI, controle instellingen CI, gesprek audioloog.

Besteden jullie tijdens de revalidatie aandacht aan:

muziek 'leren' luisteren nee
telefoneren ja
functionaliteit CI ja
aanvullende hoorhulpmiddelen (solo, ringleiding, MT-stand etc.) ja

Hoe kunnen patiënten jullie bereiken?

telefonisch ja binnen kantoortijden
SMS nee binnen kantoortijden
op bezoek ja binnen kantoortijden (op afspraak)
e-mail ja binnen kantoortijden

Binnen welke termijn reageren jullie op vragen van de klant?

Op werkdagen binnen één dag bij spoed.  Anders meestal binnen twee werkdagen.

Hoe is de technische ondersteuning bij problemen met het CI geregeld?

Advanced Bionics: via AB4YOU
Cochlear: In eerste instantie met telefonische hulp of hulp via email. Wanneer het probleem niet kan worden opgelost krijgt de patiënt in principe binnen 1 dag een afspraak, waarbij indien nodig het defecte onderdeel wordt vervangen.

Na hoeveel jaar krijgt de klant een nieuwe processor?

Na ca. 5 jaar.

Hoe gaat het CI team om met het verstrekken van reserveonderdelen? Moet de klant hiervoor betalen of is het gratis?

De zendspoel lijkt het niet goed meer te doen, vervanging gratis
De oplaadbare batterij is kwijtgeraakt, nieuwe betalen
De oplaadbare batterij laadt niet meer goed op, vervanging gratis Bij Cochlear gratis binnen 1 jaar, daarna betalen. (1 jaar fabrieksgarantie).
Vervanging bij Advanced Bionics via AB4you.
De kabeltjes zijn kapot, vervanging gratis