MUMC+ Maastricht (februari 2021)

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een CI?

Volwassenen en kinderen: Gehoor: een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies aan beide oren/ onvoldoende functioneel spraakverstaan met hoortoestel(len).
Oorheelkundige criteria: afwezigheid van middenoorontsteking; eventueel moet deze voor implantatie behandeld worden, afwezigheid van ernstige afwijkingen aan het slakkenhuis of gehoorzenuw die implantatie onmogelijk maken.

Volwassenen: De mogelijkheid tot het deelnemen aan het revalidatieprogramma, voldoende ondersteuning om het revalidatieprogramma te doorlopen, en de motivatie zijn criteria

Kinderen: Het belangrijk dat er voldoende draagkracht is in het gezin. Dat er mogelijkheid en voldoende ondersteuning (o.a. sociaal netwerk) is om het revalidatieprogramma te doorlopen. Gemotiveerde ouders en kind. De medewerking van ouders/omgeving/school is belangrijk om gezinsbegeleiding, logopedist, maatschappelijk werk het kind in de thuis- schoolsituatie te kunnen begeleiden.

Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen aanmelding en operatie?

(zie: Wachtlijsten CI Centra)

Welke merken CI worden er geplaatst?

Volwassenen hebben in de meeste gevallen de keuze voor een merk CI (Cochlear/ Advanced Bionics /MED-EL). Wanneer de KNO-arts om medische redenen een bepaald type implantaat het beste kan plaatsen is er geen sprake van een keuze. In de meeste gevallen wordt samen met de patiënt tijdens een uitgebreid keuzegesprek de verschillen tussen de apparaten besproken en bekeken welk apparaat het beste bij de wensen van de patiënt past (denk aan gebruiksgemak, bediening, gebruik van accu’s/ batterijen, accessoire mogelijkheden, bimodaal horen).

Bij kinderen wordt standaard Cochlear geïmplanteerd.

Hoe ziet het voortraject eruit?

Bij volwassenen: CI selectie: CI informatiebijeenkomst, consult KNO-arts-assistent, uitgebreid audiologisch onderzoek, videospraakaudiometrie, CT-scan, evenwichtsonderzoek, gesprek KNO-arts, gesprek audioloog, gesprek logopedist/coördinator, gesprek maatschappelijk werk. CI informatiebijeenkomst = 1 dagdeel. De patiënt komt 2 achtereenvolgende dagen (maandag en dinsdag) voor alle CI selectieonderzoeken en gesprekken. Eén week later komt de patiënt gedurende 1 dagdeel voor de uitslag (gesprek KNO-arts, gesprek audioloog, gesprek logopedist/coördinator. Keuzegesprek CI en anesthesie consult vinden vóór de CI-operatie plaats.

Bij kinderen: Een informatief gesprek CI behoort tot de mogelijikheid voorafgaande aan het opstarten van de daadwerkelijke CI selectie.

CI selectie:

1e CI spreekuur:
Tijdens ditt eerste bezoek worden (indien mogelijk) de volgende onderzoeken gepland:
- audiologisch onderzoek en aansluitend gesprek audioloog & coördinator (indien wenselijk ook gesprek met opererend KNO arts)
- CT-scan en/of MRI
- psychologische intake

indien schoolgaand kind observatie in de klas door logopedist/psycholoog.

Selectievergadering:
De gegevens/uitkomsten van deze CI selectieonderzoeken worden in de selectievergadering besproken.Hier vormen de disciplines een advies.

Mogelijkheden:
- het in gang zetten van een interventie (denk aan proef hoortoestellen)
-positief advies: ja CI
-negatief advies: komt niet in aanmerking voor CI.

Na afronding interventie en/of na advies positief advies:

Tweede CI spreekuur:
- Gesprek opererend KNO arts waarin het positief advies en uitleg operatie gegeven wordt.
- gesprek audioloog & coördinator waarin behalve bespreken van aandachtspunten ook de keuze (kleur, accu’s, accesoires) besproken wordt.

Tijdens het derde en tevens laatste bezoek wordt
- pre-operatieve informatie aan ouders en kind gegeven door de coördinator. In de range van dag van opname tot en met de nazorg.
- screening anesthesie

Hoe ziet de revalidatie eruit?

Volwassenen: 4-6 weken na de operatie start de revalidatie, de spraakprocessor wordt dan aangesloten (eerste afregeling). Revalidatieperiode duurt 3 maanden: 1 maal per week afspraken. Ongeveer 5 afregelingen (audioloog), 10 hoortrainingen (logopedist), 2 gehoortesten (audiologieassistent) en gesprek maatschappelijk werk. Revalidatie is individueel traject. Zie ook informatief blad: Cochleair implantaat: na de operatie.

Kinderen:
- 1 week na de operatie een wondcontrole door een KNO arts
- 4-6 weken na operatie start revalidatie, met:
- 4 weken achtereen 1 maal per week een CI fitting door de kinderaudioloog en logopedist. Na de vierde fitting aansluitend gesprek logopedist.
- 3 maanden na OK CI Fitting door de kinderaudioloog en logopedist.
- 6 maanden na OK CI Fitting door de kinderaudioloog en logopedist, aansluitend gesprek logopedist.
- 9 maanden na OK CI Fitting door de kinderaudioloog en logopedist.
- 12 maanden na OK CI Fitting door de kinderaudioloog en logopedist, aansluitend gesprek logopedist.

Behalve de gesprekken door de logopedist na een fitting vraagt de logopedist, coördinator gedurende de revalidatie informatie op bij de behandelende gezinsbegeleiding/logopedist. Hoortraining gebeurt in de thuissituatie en/of op school. Gehoortesten (audiologie-assistent/audioloog) worden aan de fittings gekoppeld. De afspraken zijn combinatieafspraken. Kind komt dus telkens voor een afregeling (waarbij al dan niet gehoortest) en gesprek logopedist. Revalidatie is individueel traject.

Hoe ziet de nazorg eruit?

Volwassenen: Nazorg (evaluatieonderzoeken): volwassenen worden opgeroepen met 6 maanden, 1,3,5,8,10,13,15,18,20,23,.. jaar postoperatief. Zodat er na het eerste jaar ongeveer iedere 2,5 jaar contact is. Deze controle afspraken zijn niet verplicht, maar raden we aan voor een goede werking van het CI.
Afspraken: uitgebreid gehooronderzoek, videospraakaudiometrie t/m 3 jaar postoperatief, controle CI bij audioloog, gesprek maatschappelijk werk enkel bij 6 maanden en 1 jaar postoperatief.

Kinderen: Nazorg: vanaf 12 maanden jaarlijkse opvolging. Een bezoek houdt in: afregeling (audioloog), gehoortest (audiologieassistent), KNO controle en gesprek logopedist. Door de logopedist wordt informatie bij de behandelende gezinsbegeleiding/logopedist opgevraagd.

Besteden jullie tijdens de revalidatie aandacht aan:

muziek 'leren' luisteren ja
telefoneren ja, bij volwassenen
functionaliteit CI ja
aanvullende hoorhulpmiddelen (solo, ringleiding, MT-stand etc.) ja

Anders, nl.:

Lotgenotencontact, dit kan individueel geregeld worden. Verder organiseren we de informatiebijeenkomst “Kennismaken met het Cochleair Implantaat”. Deze bijeenkomst kan gevolgd worden vóór selectie, gedurende de selectie of voor de start van de CI revalidatie. Er komen ook telkens twee CI-dragers spreken over hun ervaringen met het CI. Doel: patiënten en omgeving informeren over het CI-traject. Daarnaast kan ook voorlichting gegeven worden aan een groep co-therapeuten van de patiënt of op het werk over het CI-traject.

CI nieuwsbrief komt 2 maal per jaar uit en wordt gestuurd aan patiënten die deze wensen te ontvangen en verwijzers. Patiënten worden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en er staat meestal een ervaringsverhaal in van een CI-drager. De nieuwsbrief is ook digitaal te vinden op de website van het MUMC+.

Hoe kunnen patiënten jullie bereiken?

telefonisch ja binnen kantoortijden
SMS nee
op bezoek ja binnen kantoortijden
e-mail ja binnen kantoortijden

Binnen welke termijn reageren jullie op vragen van de klant?

Responstijd: In geval van spoed: zelfde werkdag. Anders: streven is om op dezelfde werkdag te antwoorden, indien dit niet lukt binnen max. 2 werkdagen reactie.

Hoe is de technische ondersteuning bij problemen met het CI geregeld?

Indien op voorraad dezelfde werkdag of binnen +/- 2 dagen.
Indien niet voorradig, afhankelijk van firma: max. 1 week.
Ondersteuning wordt geleverd in Maastricht, Venlo of Eindhoven.

Na hoeveel jaar krijgt de klant een nieuwe processor?

+/- 5 jaar. We zorgen er altijd voor dat de patiënt over een goedwerkende processor beschikt.

Hoe gaat het CI team om met het verstrekken van reserveonderdelen? Moet de klant hiervoor betalen of is het gratis?

De zendspoel lijkt het niet goed meer te doen, vervanging gratis
De oplaadbare batterij is kwijtgeraakt, nieuwe betalen
De oplaadbare batterij laadt niet meer goed op, vervanging gratis indien binnen garantie
De kabeltjes zijn kapot, vervanging gratis