Aantal implantaties in Nederland

Jaarlijks verzamelt OPCI via het CI-ON het aantal uitgevoerde implantaties van dat jaar en het totale aantal tot nu toe.

Hier vindt u de twee meest recente tabellen. Om deze goed te interpreteren is de volgende toelichting van belang.

  • Bij het aantal implantaties gaat het echt om het aantal implantaten (incl. bilaterale implantaties en herimplantaties).
  • Bij het aantal bilateraal geïmplanteerde patiënten, maakt het niet uit of beide implantaten gelijktijdig of b.v. een jaar na elkaar zijn geplaatst.
  • De aantallen herimplantaties staat voor het aantal implantaten van opnieuw geïmplanteerd moest worden.

CI aantallen geplaatst in 2016

Ci-team Implantaties Bilateraal geïmplanteerde patiënten
Aantal herimplantaties
kinderen volwassenen totaal kinderen volwassenen totaal kinderen volwassenen totaal
Amsterdam AMC 14 18 32 6 0 6 0 2 2
Amsterdam Vumc 20 23 43 6 0 6  0 1 1
Groningen 24 24 48 10 0 10  0  0  0
Leiden 14 66 80 10 0 10  0 0 0
Maastricht 16 40 56 10 3 13  1  0  1
Nijmegen 50 93 143 25 2 27  1 3 4
Rotterdam 30 40 70 16 1 17  0 3 3
Utrecht 12 43 55 2 1 3 2 6 8
Nederland 180 347 527 85 7 92 4 15 19

In 2016 zijn in Nederland 527 cochleaire implantaten geplaatst. Het aantal mensen dat bilateraal geïmplanteerd is is 92. Bij 19 personen vond een herimplantatie plaats. Dit betekent dat 416 personen in 2016 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

 

CI aantallen totaal t/m 2016

Ci-team Implantaties bilateraal geïmplanteerde patiënten Aantal herimplantaties
kinderen volwassenen totaal kinderen volwassenen totaal kinderen volwassenen totaal
Amsterdam AMC 110 326 436 35 17 52 1 10 11
Amsterdam VUmc 146 316 462 39 5 44 4 10 14
Groningen 153 496 649 40 5 45 7 15 22
Leiden 239 754 993 50 12 62 5 19 24
Maastricht 210 614 824 78 19 97 8 18 26
Nijmegen 709 1179 1888 167 17 184 8 51 59
Rotterdam 225 424 649 51 1 52 1 22 23
Utrecht 378 778 1156 45 20 65 15 41 56
Nederland 2170 4887 7057 505 96 601 49 186 235

In totaal zijn er 7057 CI operaties uitgevoerd in Nederland. 601 personen zijn bilateraal geïmplanteerd en bij 235 personen is een herimplantatie uitgevoerd. Dit betekent dat 6221 personen tot en met 2016 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

Aantallen herimplantaties

Zorgvuldigheid gevraagd:

Informatie rondom het aantal herïmplantaties moet zorgvuldig geinterpreteerd worden. Het aantal herimplantaties heeft niets te maken met de kwaliteit van zorg van het geleverde ziekenhuis. Het aantal herimplantaties heeft uiteraard rechtstreeks verband met het totaal aantal implantaties dat het ziekenhuis heeft uitgevoerd. Hoe meer mensen, hoe groter de kans dat een herimplantatie uitgevoerd moet worden. Daarnaast speelt mee dat hoe eerder het ziekenhuis met de CI operaties begonnen zijn, hoe meer mensen inmiddels aan een vervanging van het CI toe zijn. Ook heeft een aantal centra in het verleden met een 'recall' van de fabrikant te maken gehad.