Aantal implantaties in Nederland t/m 2021

Jaarlijks verzamelt OPCI via het CI-ON het aantal uitgevoerde implantaties van dat jaar en het totale aantal tot nu toe.

Hier vindt u de twee meest recente tabellen. Om deze goed te interpreteren is de volgende toelichting van belang.

  • Bij het aantal implantaties gaat het echt om het aantal implantaten (incl. bilaterale implantaties en herimplantaties).
  • Bij het aantal bilateraal geïmplanteerde patiënten, maakt het niet uit of beide implantaten gelijktijdig of b.v. een jaar na elkaar zijn geplaatst.
  • De aantallen herimplantaties staat voor het aantal implantaten van opnieuw geïmplanteerd moest worden.

CI aantallen geplaatst in 2021

Door verschillende omstandigheden zijn de CI-aantallen die in 2021 geplaatst zijn pas eind 2022 beschikbaar gekomen.

Gelukkig zien we in 2021 een stijging van het aantal implantaties t.o.v. 2020, ondanks het feit dat de omstandigheden in 2021 nog steeds moeilijk waren door de pandemie.

Uit het totaal aantal implantaties tot en met 2021 is op te maken dat er ongeveer 9000 mensen zijn met een CI in Nederland.

Deze grafiek toont dat het aantal implantaties in 2020 fors is afgenomen door COVID-19, maar daarna weer een stijgende lijn inzet.

 

Ci-team Implantaties Bilateraal geïmplanteerde patiënten
Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam AMC 17 24 41 7 0 7 2 1 3
Amsterdam Vumc 21 21 42 7 1 8 0 1 1
Groningen 16 32 48 4 0 4 0 0 0
Leiden 15 49 64 7 1 8 0 3 3
Maastricht 8 27 35 4 0 4 2 5 7
Nijmegen 42 91 133 19 1 20 1 1 2
Rotterdam 36 40 76 13 0 13 1 2 3
Utrecht 24 46 70 8 0 8 2 3 5
Nederland 179 330 509 69 3 72 8 16 24

In 2021 zijn in Nederland 509 cochleaire implantaten geplaatst. 72 zijn mensen bilateraal geïmplanteerd. Bij 24 personen vond een herimplantatie plaats. Dit betekent dat 413 personen in 2021 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

CI aantallen totaal t/m 2021

Ci-team Implantaties bilateraal geïmplanteerde patiënten Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam AMC 168 451 619 49 25 74 4 15 19
Amsterdam VUmc 255 420 675 72 7 79 6 11 17
Groningen 237 661 898 71 8 79 13 17 30
Leiden 342 1.003 1.345 90 20 110 8 30 38
Maastricht 255 821 1.076 96 24 120 16 24 40
Nijmegen 922 1.617 2.539 258 23 281 13 69 82
Rotterdam 384 636 1.020 117 2 119 3 31 34
Utrecht 504 1.038 1.542 88 26 114 21 51 72
Nederland 3.067 6.647 9.714 841 135 976 84 248 332

In totaal zijn er 9.714 CI operaties uitgevoerd in Nederland. 976 personen zijn bilateraal geïmplanteerd en bij 332 personen is een herimplantatie uitgevoerd. Dit betekent dat 8.406 personen tot en met 2021 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

Aantallen herimplantaties

Zorgvuldigheid gevraagd:

Informatie rondom het aantal herïmplantaties moet zorgvuldig geinterpreteerd worden. Het aantal herimplantaties heeft niets te maken met de kwaliteit van zorg van het geleverde ziekenhuis. Het aantal herimplantaties heeft uiteraard rechtstreeks verband met het totaal aantal implantaties dat het ziekenhuis heeft uitgevoerd. Hoe meer mensen, hoe groter de kans dat een herimplantatie uitgevoerd moet worden. Daarnaast speelt mee dat hoe eerder het ziekenhuis met de CI operaties begonnen zijn, hoe meer mensen inmiddels aan een vervanging van het CI toe zijn. Ook heeft een aantal centra in het verleden met een 'recall' van de fabrikant te maken gehad.