Aantal implantaties in Nederland t/m 2018

Jaarlijks verzamelt OPCI via het CI-ON het aantal uitgevoerde implantaties van dat jaar en het totale aantal tot nu toe.

Hier vindt u de twee meest recente tabellen. Om deze goed te interpreteren is de volgende toelichting van belang.

  • Bij het aantal implantaties gaat het echt om het aantal implantaten (incl. bilaterale implantaties en herimplantaties).
  • Bij het aantal bilateraal geïmplanteerde patiënten, maakt het niet uit of beide implantaten gelijktijdig of b.v. een jaar na elkaar zijn geplaatst.
  • De aantallen herimplantaties staat voor het aantal implantaten van opnieuw geïmplanteerd moest worden.

CI aantallen geplaatst in 2018

Ci-team Implantaties Bilateraal geïmplanteerde patiënten
Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam AMC 14 26 40 0 0 0 0 0 0
Amsterdam Vumc 24 18 42 0 0 0 0 0 0
Groningen 18 34 52 8 3 11 2 0 2
Leiden 30 50 80 10 3 13 1 2 3
Maastricht 12 48 60 5 1 6 1 0 1
Nijmegen 45 87 132 17 1 18 0 4 4
Rotterdam 26 39 65 14 0 14 0 2 2
Utrecht 36 56 92 12 3 15 0 1 1
Nederland 205 358 563 66 11 77 4 9 13

In 2017 zijn in Nederland 563 cochleaire implantaten geplaatst. 77 zijn mensen bilateraal geïmplanteerd. Bij 13 personen vond een herimplantatie plaats. Dit betekent dat 473 personen in 2018 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

 

CI aantallen totaal t/m 2018

Ci-team Implantaties bilateraal geïmplanteerde patiënten Aantal herimplantaties
kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal kinderen volw. totaal
Amsterdam AMC 127 381 508 35 18 53 2 11 13
Amsterdam VUmc 200 346 546 52 5 57 5 10 15
Groningen 186 567 753 53 8 61 9 17 26
Leiden 288 869 1157 68 18 86 6 24 30
Maastricht 235 702 937 88 23 111 12 18 30
Nijmegen 801 1358 2159 200 18 218 10 55 65
Rotterdam 275 505 780 77 2 79 1 26 27
Utrecht 435 874 1309 63 24 87 17 44 61
Nederland 2547 5602 8149 636 116 752 62 205 267

In totaal zijn er 8149 CI operaties uitgevoerd in Nederland. 752 personen zijn bilateraal geïmplanteerd en bij 267 personen is een herimplantatie uitgevoerd. Dit betekent dat 7130 personen tot en met 2018 een of twee cochleaire implantaten hebben gekregen.

Aantallen herimplantaties

Zorgvuldigheid gevraagd:

Informatie rondom het aantal herïmplantaties moet zorgvuldig geinterpreteerd worden. Het aantal herimplantaties heeft niets te maken met de kwaliteit van zorg van het geleverde ziekenhuis. Het aantal herimplantaties heeft uiteraard rechtstreeks verband met het totaal aantal implantaties dat het ziekenhuis heeft uitgevoerd. Hoe meer mensen, hoe groter de kans dat een herimplantatie uitgevoerd moet worden. Daarnaast speelt mee dat hoe eerder het ziekenhuis met de CI operaties begonnen zijn, hoe meer mensen inmiddels aan een vervanging van het CI toe zijn. Ook heeft een aantal centra in het verleden met een 'recall' van de fabrikant te maken gehad.