Centraal staat een laptopscherm met links boven een O.M.medewerker, rechts een afbeelding van een presentatie, links onder de schrijftolktekst (“Welkom op de online informatie bijeenkomst cochleaire implantatie van Oticon Medical”). Het scherm wordt bekeken door een vrouw, nog net links in beeld

Keer terug naar het artikel.