Deelnemers onderzoek gezocht

De onderzoeksgroep van de Intense studie vraagt medewerking van CI-dragers
CI-dragers worden uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek in het kader van de Intense studie. OPCI participeert ook in deze studie.
Let op: er staan in de aankondiging verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen om deel te kunnen nemen.

Onderzoek naar de invloed van gehoor op werk

Wij zoeken deelnemers met een cochleair implantaat voor ons onderzoek naar gehoor en werk.

Over het project

Het doel van ons project is om kennis op te doen over de relatie tussen het horen met een CI  en arbeidsparticipatie. We zullen hierbij CI-dragers vergelijken met hoortoesteldragers en normaalhorenden. Het project is een samenwerking van het Amsterdam UMC, afdeling KNO (sectie Ear & Hearing) en het Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling KNO (Centrum voor Audiologie en HoorImplantaten, CAHIL).

Meedoen kan als u binnen de doelgroep valt

 • U heeft betaald werk, vrijwilligerswerk of studeert
 • U bent patiënt bij het Amsterdam UMC (AMC of VUmc) of het Leids Universitair Medisch Centrum
 • Uw leeftijd is tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
 • U bent de Nederlandse taal goed machtig
 • U kunt goed zien, eventueel met bril of lenzen
 • Uw CI is geplaatst op 12-jarige leeftijd of daarna
 • U bent ernstig slechthorend of doof geworden op 7-jarige leeftijd of daarna
 • Uw cochleair implantaat is minstens 1 jaar geleden geplaatst

 Wat houdt het onderzoek in?

 • U vult thuis een vragenlijst in op de computer/laptop/tablet. Dit duurt ongeveer 1 uur.
 • Uit uw elektronisch patiëntendossier worden gegevens verzameld over uw gehoor en uw scores op verstaanbaarheidstesten.
 • U ontvangt 8 euro onkostenvergoeding.
 • U hoeft verder niets speciaals te doen tijdens deze periode. Ook hoeft u niet naar Amsterdam UMC of het LUMC te komen.

Heeft u interesse om deel te nemen? Of heeft u vragen?

U kunt dan contact opnemen met Vanessa Feenstra via e-mailadres v.feenstra@amsterdamumc.nl (Amsterdam UMC) of via e-mailadres v.e.e.feenstra@lumc.nl (LUMC). Indien u wilt deelnemen aan de studie, ontvangt u een digitaal formulier waar u uw toestemming kunt geven. Op het moment dat wij uw toestemming ontvangen, zult u de vragenlijst ontvangen.

Alvast hartelijk dank!

Onderzoeksteam INTENSE


Het project is onderdeel van INTENSE, een groot door NWO gesubsidieerd onderzoeksproject, waarbinnen we werken aan verbetering van het horen van CI-dragers in lastige luistersituaties.

Voor meer informatie over INTENSE: intenseproject.eu

LUMCAUMC