De afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zoekt deelnemers voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Vanuit het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen wordt momenteel onderzoek gedaan naar het effect van twee trainingsprogramma’s op het gehoor van CI dragers. De trainingsprogramma’s bestaan uit 1) pianolessen en 2) serious-gaming lessen.

1) Pianolessen: Gedurende zes maanden, krijgt u 18 individuele pianolessen van 45 minuten. U leert zonder noten piano spelen volgens de GAME methode.

2) Serious gaming: Gedurende zes maanden krijgt u 18 individuele gaming lessen van 45 minuten. U leert binnen een virtuele wereld o.a. navigeren en bouwen.

Hiervoor zijn we op zoek naar volwassenen met een cochleair implantaat (CI) (ouder dan 18 jaar) die mee willen doen aan het onderzoek.

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar mensen met een CI die:

  • Langer dan één jaar een CI dragen.
  • Na het leren praten doof zijn geworden.
  • Over het algemeen gezond zijn.
  • Geen muzikant zijn.
  • Geen ervaring hebben met Serious Gaming
  • Nederlands spreken als moedertaal.
  • Geen spraakstoornis of dyslexie hebben.

Door middel van loting wordt bepaald of deelnemers meedoen aan een van de twee trainingsprogramma’s of aan een controlegroep zonder training.

Gehoormetingen en luistertesten zullen vooraf, tijdens en na de trainingsperiode worden uitgevoerd.

Als u mee wilt doen aan het onderzoek of meer informatie wil ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het CI-secretariaat van de afdeling KNO-UMCG:  ci@kno.umcg.nl. Alvast bedankt!


Dit persbericht werd door het Universitair Medisch Centrum Groningen beschikbaar gesteld. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk