Hoe is het met de CI-zorg op dit moment?

(Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met het CI-ON)

Er zijn vorig jaar bijna 150 implantaties minder gedaan dan in de voorgaande jaren (het waren er elk jaar ongeveer 600). De reden daarvan is duidelijk: door COVID 19 was er veel minder OK capaciteit dan normaal. Daarnaast zijn er ook mensen die liever niet geopereerd wilden worden uit angst voor COVID 19.

Daarnaast zijn er ook minder intakes geweest, omdat er minder patiënten in het ziekenhuis mochten komen. Ook het aantal verwijzingen is teruggelopen, zowel doordat er echt minder verwijzingen geweest, maar ook omdat mensen vaak niet de vraag voor een verwijzing hebben gedaan uit angst om ziek te worden.

Bovenstaande gold voor 2020, maar zeer zeker ook nog voor de eerste helft van 2021. Dus van enige inhaalzorg is dus absoluut geen sprake op dit moment, integendeel: het aantal uitgestelde behandelingen is alleen maar toegenomen.

De verwachting van CI-centra is op dit moment, terwijl er veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen, dat die inhaalslag ook dit jaar niet volledig gemaakt zal kunnen worden.

Kortom de druk zal ook in 2022 nog steeds groot zijn.

Neemt niet weg, dat niemand zich hierdoor moet laten weerhouden om zich aan te melden of een verwijzing voor een CI te vragen als zij/hij daarvoor in aanmerking denkt te komen. Alleen dan kan er een duidelijk beeld ontstaan hoe de situatie er uit gaat zien en of daar nog extra stappen in genomen moeten/kunnen genomen worden.