Proefpersonen gevraagd

Het Donders Instituut in Nijmegen is op zoek naar proefpersonen met een CI van Advanced Bionics voor ons onderzoek naar nieuwe methodes om geluidsverwerking te meten.

Spraakverstaan bij CI-dragers is heel verschillend. Het is grotendeels onbekend waar deze verschillen door worden veroorzaakt. Het doel van dit onderzoek is om nieuwe meetmethodes te testen om nauwkeuriger in kaart te brengen op welke punten tussen het oor en het brein problemen ontstaan die het verstaan moeilijk maken. Als we dit weten, kunnen we hopelijk in de toekomst manieren vinden om het spraakverstaan te verbeteren, waarbij wij ons in eerste instantie richten op het individueel optimaliseren van de instellingen (het “fitten”) van de spraakprocessor. Ook willen we in dit onderzoek testen of CI-dragers zelf een deel van deze metingen thuis kunnen doen mbv een app.

schematisch overzicht horen met CI

In de figuur ziet u de verschillende stappen in de geluidsverwerking waar problemen kunnen ontstaan. Het geluid (“Hallo”) wordt opgevangen door de microfoon (1) en doorgegeven aan de spraakprocessor (2), die het geluid omzet in elektrische pulsjes en doorgeeft aan de stimulator (3), die de elektrodes in het slakkenhuis stimuleert (4). De elektrische signalen van de elektrodes worden opgevangen door de gehoorzenuw. Hoe goed dit gebeurt kunnen we met behulp van bestaande meetmethodes die deels ook door de audioloog gebruikt worden in kaart brengen. Hoe goed vervolgens de informatie van de gehoorzenuw verwerkt wordt in de hersenen willen wij meten met behulp van nieuwe meetmethodes, deels met behulp van EEG en deels door de reactietijd van een persoon op een verandering in een geluid te meten. De laatste stap is de interpretatie van het geluid, in dit voorbeeld dus het herkennen van het woord “Hallo”. Spraakverstaan zal door verschillende bestaande testen gemeten worden, waarbij wij deels gebruik maken van een app, waarmee ook een nieuwe reactietijd meting getest zal worden.

Wie: gezonde personen van 18 jaar of ouder die aan één oor een cochleair implantaat van Advanced Bionics dragen (een gehoorapparaat aan het andere oor is geen probleem). U kunt zowel meedoen als u goed spraak kunt verstaan als wanneer u moeite heeft met spraakverstaan.

Waar: het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag te Nijmegen.

Vergoeding: u ontvangt een vergoeding voor uw reiskosten. Tevens ontvangt u voor de uren dat u aanwezig bent in ons lab een onkostenvergoeding van € 8,- (voor de EEG sessie: € 10,-) per uur.

Meer info: voor informatie over de inhoud van het onderzoek kunt u een mail sturen naar e.noordanus@donders.ru.nl .

Bij het inplannen en uitvoeren van de metingen volgen we vanzelfsprekend de actuele corona instructies van het RIVM, het Donders Instituut en de medisch-ethische toetsingscommissie die dit onderzoek heeft goedgekeurd.


Bron: Donders Instituut. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk