Oproep deelname onderzoek UMC Utrecht

UMC Utrecht onderzoekt het brein van doven en ernstig slechthorenden

Binnen de afdeling KNO van het UMC Utrecht wordt de functie onderzocht van het deel van de hersenen dat geluiden verwerkt bij dove mensen. Dit wordt gedaan met behulp van metingen van hersenactiviteit. De resultaten hiervan kunnen belangrijk zijn voor de kennis over succeskansen bij het gebruik van cochleaire implantaten, die bedoeld zijn om dove mensen weer te laten horen.

Voor dit onderzoek is UMC Utrecht hard op zoek naar mensen, jonger dan 60, die zo slecht horen dat ze andere mensen niet kunnen verstaan als ze alleen naar het geluid luisteren (zonder lipbeeld), zelfs met een hoortoestel. Mensen die dus (nagenoeg) doof zijn. Formeel wordt de grens gelegd bij 60% verstaansscore (eventueel met hoortoestellen) in de standaard spraaktest die in NL wordt afgenomen.

Behoort u tot de bovengenoemde groep mensen en heeft u (nog) geen cochleair implantaat? Dan kunt u UMC Utrecht helpen om nog meer kennis te verkrijgen over de werking van het brein.

Als u interesse heeft kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onderstaande onderzoekers. Een van hen zal u dan meer informatie toesturen over dit onderzoek.

Onderzoekers:
Huib Versnel H.versnel@umcutrecht.nl
Darin Zwaan d.n.zwaan@umcutrecht.nl


Dit persbericht werd door UMC Utrecht beschikbaar gesteld. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk