Boek: Een en al oor

Op 15 mei jongstleden verscheen het informatieve boek Een en al oor van Wies Groeneveld. Het boek is geschreven voor een breed publiek. Het bevat veel informatie over gehoorbeperkingen en ervaringen van slechthorenden en doven over de gevolgen van een (beginnende) gehooraandoening. Over wat ze ervaren in hun directe omgeving en in de maatschappij, die op verschillende fronten ontoegankelijk is voor mensen met een gehooraandoening.

In het boek wordt ook aandacht besteed aan het CI: wat is een CI, hoe zit het technisch in elkaar, wat doet het CI, beknopte informatie over operatie en revalidatie en feitelijke gegevens over CI-centra. Ook bevat het boek enkele ervaringen met een CI. Aparte aandacht wordt geschonken aan de combinatie CI en muziek.

Tevens wordt aandacht besteed aan vergroting van een toegankelijkere maatschappij voor doven en slechthorenden, met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking als wettelijke kapstok.

De beschrijvingen in het boek zijn beknopt, maar Wies verwijst voor verdieping naar veel relevante informatiebronnen: enkele boeken en vele websites, waarvan sommige, speciaal voor goedhorenden een simulatie geven van de weergave van geluiden, spraak en muziek via een CI.

Goedhorende mensen zijn na het lezen van dit boek beter in staat om te begrijpen wat dove en slechthorende mensen – ook mensen met een CI – meemaken. Door de vele informatie en ervaringen is het boek voor iedereen een verrijking en tevens een naslagwerk.