Enquete Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit doet onderzoek naar de mogelijkheid om de instellingen van een Cochleair Implantaat (CI) te verbeteren. OPCI participeert ook in dat onderzoek. Een groep studenten gaat hiertoe inventariseren of CI gebruikers behoefte hebben aan een thuistest i.p.v. bezoeken aan een CI centrum. Deze test is nog niet ontwikkeld. Het is een peiling of er behoefte is aan een dergelijke test.  De enquête is bedoeld voor CI-gebruikers die het afregelingsproces al helemaal of gedeeltelijk hebben doorlopen.

Voor meer informatie over het onderzoek en de enquête klikt u op deze link.

Het invullen van de enquête duurt maximaal 3 minuten en is anoniem.