OPCI zoekt vrijwilligers deelname visitatie LUMC

De CI-teams in Nederland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om goede CI-zorg te leveren. Deze afspraken zijn vastgelegd in criteria. Om te kijken of de ziekenhuizen werken volgens die criteria worden visitaties uitgevoerd. Een speciaal team van deskundigen van andere CI-centra gaat dan op bezoek bij een CI-team om te kijken of ze op de afgesproken manier werken. Door deze onderlinge controle uit te voeren, wordt de kwaliteit van de CI-zorg zoveel mogelijk gegarandeerd.

OPCI wordt bij de visitaties uitgenodigd om tijdens die dag aan te geven wat de CI-gebruikers van het CI-team vinden. Dat doen we niet alleen, dat doen we graag samen met u. Samen met een paar CI-gebruikers zal OPCI tijdens deze bijeenkomst aangeven wat goed gaat in de CI-zorg, waar mensen tegenaan lopen, wat aandachtspunten zijn, et cetera.

Visitatie CI-team LUMC
Binnenkort, op 20 november, wordt het CI-team van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gevisiteerd. OPCI zoekt vrijwilligers die hierbij aanwezig willen zijn. Bent u de laatste periode in het LUMC geïmplanteerd en loopt u nog steeds in Leiden voor het nazorgtraject? Dan kunt u meedoen. De visitatie zelf duurt een half uur. Van tevoren spreken we af om kennis te maken en een voorbereidend gesprek te voeren. Wilt u een bijdrage leveren, stuur dan een mailtje aan: info@opciweb.nl.
Van belang is dat het niet veel langer dan 1 jaar geleden is dat u bent geïmplanteerd. Geef in uw mail duidelijk aan wat u belangrijk vindt tijdens deze visitatiebijeenkomst te bespreken: wat vindt u goed aan het CI team en wat kan beter? Geef daarbij ook aan of u beschikbaar bent op 20 november. OPCI is ervan overtuigd dat deelname aan deze visitaties de CI-zorg van de verschillende teams zal verbeteren. We hopen dan ook dat u daaraan mee wilt werken.

Procedure
OPCI zal een selectie maken uit de mensen die zich aanmelden. U ontvangt van ons gedetailleerde gegevens rondom de visitatiebijeenkomst. OPCI zal uw reiskosten vergoeden.
Wilt u niet aanwezig zijn tijdens de visitatiebijeenkomst, maar wilt u wel uw ervaringen met ons delen, dan stellen we dat ook zeer op prijs. Ook dan kunt u mailen aan: info@opciweb.nl.
Lees voor meer informatie het document dat u hier kunt downloaden, met name vanaf pagina 15.