Huiskamerbijeenkomsten tweede helft 2018

We zijn er klaar voor: Henk van Rees, de gespreksleider van OPCI *), Davy de Bruijn, schrijftolk en ik (Ingrid) als gastvrouw en deelnemer van de huiskamerbijeenkomst vanavond in Vught!

foto van een laptop met schrijftolktekstVanuit onze regio zijn er een vijftal belangstellenden, zij hebben zich opgegeven via onze website. Davy heeft kleine schermpjes over de tafel verdeeld zodat we de tolk-tekst van dichtbij kunnen lezen, geweldig.

Na ontvangst en voorstelrondje begint Henk met zijn inleiding, waarin hij vertelt over OPCI en het cochleaire implantaat. Vragen zijn welkom en ervaringen ook. Eén mevrouw wordt binnenkort geopereerd en wil graag de ervaringen van de andere gebruikers horen. Wat is ze doof, ik zie weer helemaal voor me hoe ik erbij zat voordat ik mijn CI kreeg. Op de punt van de stoel, ingespannen luisterend met restgehoor, ogen en alle zintuigen op scherp! Opgelucht als ze hoort dat we geen pijn hadden na de operatie, de een een dag kotsmisselijk, een ander wat duizelig en nog weer iemand een tijdelijke piep. Ondanks deze tijdelijke ongemakken wil niemand zijn CI meer missen; het geeft je zo veel meer zekerheid en nieuwe mogelijkheden.

Henk haalt uit zijn demonstratiekoffer een implantaat en processor. Hij vertelt dat er vier CI-leveranciers zijn en dat wij als OPCI absoluut geen keuze-advies geven. Dat bespreek je o.a. met je CI-team of je zoekt naar ervaringen en informatie op de websites van de leveranciers.

Ik wil wat weten over telefoneren, de resultaten bij de aanwezigen zijn wisselend, drie kunnen/durven goed te telefoneren. Een mevrouw, al vijf jaar een CI, weet niet van het bestaan van een wekker/alarmvoorziening.

Tja, de avond vliegt om. De mevrouw die op de operatie wacht is opgelucht na wat ze van ons heeft gehoord, de andere gaat zo’n wekker aanvragen. En ik ga een telefoon proberen bij het audiologisch centrum, het zou mooi zijn als dat ook zou lukken!

Ingrid Wanders, vrijwilliger bij OPCI

OPCI Huiskamerbijeenkomsten

Huiskamerbijeenkomst

Wilt u ook wel eens kennismaken met mensen met een CI? Hebt u vragen over het gebruik van uw CI of andere hoor- hulpmiddelen voor uw CI? Overweegt u een CI en wilt u er wel eens wat meer over weten? Kom dan ook eens naar een huiskamerbijeenkomst.

Door het hele land organiseert OPCI informele en gezellige huiskamerbijeenkomsten. Belangstellenden komen samen in de huiskamer van een van de deelnemende gastadressen. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er alle ruimte om vragen te stellen, CI-ervaringen te delen en informatie te verzamelen. Er is voldoende informatiemateriaal van de diverse CI-leveranciers. Een schrijftolk is aanwezig.

Interesse?
Wilt u een huiskamerbijeenkomst bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via onderstaand e-mailadres. Er kunnen maximaal 6 à 7 deelnemers mee doen per huiskamerbijeenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, het adres en een routebeschrijving.

Aanmelden
Aanmelden kan per e-mail: huiskamerbijeenkomsten@opciweb.nl.

OPCI-huiskamerbijeenkomsten tweede helft 2018
dag datum tijd Plaats
Woensdag 26 september 19.30-21.30 uur Bovenkarspel
Woensdag 10 oktober 19.30-21.30 uur Halsteren
Dinsdag 16 oktober 19.30-21.30 uur Zutphen
Woensdag 7 november 19.30-21.30 uur Woerden
Dinsdag 13 november 19.30-21.30 uur Roden
Zaterdag 24 november 13.30-17.00 uur Vlaardingen
Woensdag 12 december 19.30-21.30 uur De Rijp
Woensdag 19 december 19.30-21.30 uur Goes
  • 500 BEZOEKERS HEBBEN ONZE HUISKAMERBIJEENKOMSTEN BEZOCHT
  • ZATERDAG 24 NOVEMBER STAAN WE DAAR IN VLAARDINGEN OP EEN BIJZONDERE LOCATIE OP EEN BIJZONDERE MANIER BIJ STIL.
  • INFORMATIE VOLGT OP WWW.OPCIWEB.NL

 

*) OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen. Uitgebreide informatie over wat OPCI is en doet leest u elders op onze website.

OPCI is het Onafhankelijk Platform voor Cochleaire Implantatie. OPCI is een werkgroep van het Platform Doof, Slechthorenden en TOS. Hierin participeren: Stichting Hoormij (NVVS, FOSS en SH-Jong), Stichting Divers Doof (Stichting Plotsdoven, FODOK en NDJ) en Dovenschap.