OPCI zoekt vrijwilligers deelname visitatie RadboudMC

De CI teams in Nederland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om goede CI zorg te leveren. Deze afspraken zijn vastgelegd in criteria. Om te kijken of de ziekenhuizen werken volgens die criteria worden visitaties uitgevoerd. Een speciaal team van deskundigen van andere CI centra gaat dan op bezoek bij een CI-team om te kijken of ze op de afgesproken manier werken. Door deze onderlinge controle uit te voeren, wordt de kwaliteit van de CI-zorg zoveel mogelijk gegarandeerd.

OPCI maakt ook deel uit van deze visitaties. OPCI wordt uitgenodigd om tijdens die dag aan te geven wat de CI-gebruikers van het CI-team vinden. Dat doen we niet alleen, dat dan doen we graag samen met u. Samen met een paar CI-gebruikers zal OPCI tijdens deze bijeenkomst aangeven wat goed gaat in de CI-zorg, waar mensen tegenaan lopen, wat aandachtspunten zijn, etc.

Visitatie CI-team RadboudMC
Binnenkort, op 29 mei, wordt het RadboudMC gevisiteerd. OPCI zoekt vrijwilligers die hierbij aanwezig willen zijn. Bent u in het RadboudMC geïmplanteerd en loopt u nog steeds in Nijmegen voor het nazorgtraject? Dan kunt u meedoen. De visitatie zelf duurt een half uur. Een uur van tevoren spreken we af om kennis te maken. Wilt u bij de visitatie aanwezig zijn, stuur dan een mailtje aan: info@opciweb.nl. Van belang is dat het niet langer dan 3 jaar geleden is dat u bent geïmplanteerd. Geef in uw mail duidelijk aan wat u belangrijk vindt tijdens deze visitatiebijeenkomst te bespreken: wat vindt u goed aan het CI team en wat kan beter? Geef daarbij ook aan of u beschikbaar bent op 29 mei. OPCI is ervan overtuigd dat deelname aan deze visitaties de CI-zorg van de verschillende teams zal verbeteren. We hopen dan ook dat u daaraan mee wilt werken.

Procedure
OPCI zal een selectie maken uit de mensen die zich aanmelden. U ontvangt van ons gedetailleerde gegevens rondom de visitatiebijeenkomst. OPCI zal uw reiskosten vergoeden.
Wilt u niet aanwezig zijn tijdens de visitatiebijeenkomst, maar wilt u wel uw ervaringen met ons delen, dan stellen we dat ook zeer op prijs. Ook dan kunt u mailen aan: info@opciweb.nl.

Lees voor meer informatie het document dat u hier kunt downloaden, met name vanaf pagina 15.