28 februari 2018: viering 5e Wereld CI dag

Uitnodiging

5e Wereld CI dag woensdag 28 februari 2018

Het UMC Utrecht viert op woensdag 28 februari 2018 ‘Wereld Cochleair Implantaten dag’.
Ter gelegenheid daarvan nodigt de afdeling KNO van het UMC Utrecht iedereen van harte uit om een interessant middagprogramma bij te wonen over cochleaire implantaties.

Programma

13.00 Ontvangst met koffie en thee in de foyerh
13.30 – 13.40 Welkomstwoord door prof. dr. R.J. Stokroos
13.40 – 14.00 Voordelen van een hoortoestel naast je CI.
mevr. drs. E.M.J. de Vocht, audioloog MUMC
14.00 – 14.20 Muziek luisteren met een kunst-oor,
mevr. J. Veltman, master muziek, pianiste met CI
14.20 – 14.35 De gehoorzenuw van de CI gebruiker,
dhr. dr. H. Versnel, onderzoeker KNO, UMCU
Pauze
15.15 – 15.30 Gehoorverlies behandelen met stamcellen, de toekomst?
door mevr. dr. L.V. Straatman, KNO-arts UMCU
15.30 – 15.40 Cochleaire implantatie bij eenzijdige doofheid:
‘’Hoe klinkt een cochleair implantaat?’’
dhr. drs. J.A.A. van Heteren, onderzoeker KNO UMCU
15.40 – 16.00 ‘Mam hoort weer’,
mevr. S. Boer, CI gebruiker
16.00 – 17.30 Borrel

Voordrachten worden ondersteund door een gebarentolk en schrijftolk.

Ook zullen er stands zijn van patiënten forums en van leveranciers van CI-producten, hoortoestellen en hulpmiddelen.

Routebeschrijving en mededeling van huishoudelijke aard
Aanvang is 13.00 uur. De locatie is pas vanaf 13.00 uur beschikbaar.
Na binnenkomst van het ziekenhuis gaat u linksaf richting roze collegezaal. U gaat vervolgens met de trap of met de lift naar de foyer. Hier is gelegenheid om uw jas op te hangen. In de foyer aangekomen meldt u zich ten behoeve van onze administratie allereerst bij de inschrijfbalie. Vanuit de foyer kunt u de roze collegezaal betreden. De route staan eveneens met borden aangegeven.

Locatie: UMC te Utrecht, locatie AZU.
Adres: Heidelberglaan 100 3584 CX te Utrecht.
De roze collegezaal.

Aanmelden:
U wordt gevraagd zich aan te melden voor deze middag.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan CI@umcutrecht.nl.

Voor de bekostiging van zaal en catering wordt een bijdrage van € 10,00 per volwassene gevraagd. Gaarne het bedrag overmaken naar het rekeningnummer 0143774735 (IBAN: NL69RABO0143774735) ten name van UMC Utrecht onder vermelding van:

R0143, naam deelnemer + CI dag

Uw aanmelding is pas definitief wanneer de betaling is ontvangen.

Voor meer informatie over parkeren en gebruik van openbaar vervoer vindt u op de website van het UMCU.

Het UMCU hoopt u met deze Wereld CI-dag een informatief en gezellig programma te bieden.

 

Dit persbericht werd beschikbaar gesteld door UMCU. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk