Gezocht: Jongeren met CI voor onderzoek leren van Engels

Op dit moment is er nog weinig bekend over hoe jongeren met cochleaire implantaten een tweede (gesproken) taal leren. Het is heel nuttig om andere talen te leren, bijvoorbeeld voor als men wil reizen of om in de bioscoop films makkelijker te kunnen volgen. Eén van de meest voorkomende tweede talen is Engels.
Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe jongeren (12-17 jaar) met cochleaire implantaten Engels leren op school en wat hierop van invloed is.
De uitkomsten van dit onderzoek kunnen hopelijk jongeren met cochleaire implantaten in de toekomst helpen, bijvoorbeeld bij het verbeteren van de ondersteuning op school.

Dit onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Er zijn twee deelstudies:

  • Een studie met online vragenlijsten. Vragenlijsten worden ingevuld door de deelnemende jongere (max. 2 uur), een ouder/verzorger (max. 1 uur) en als mogelijk, de leerkracht Engels (max. 15 min).
  • Een studie met verschillende korte taken en spellen. De taken worden verdeeld over twee sessies van elk ±2 uur. De sessies worden afgenomen bij de jongere thuis.

Jongeren ontvangen na afloop van het onderzoek als dank cadeaubonnen (VVV-cadeaubon of Nationale Bioscoopbon), t.w.v. €10 voor de vragenlijstenstudie en t.w.v. €20 voor de takenstudie.

Jongeren kunnen

  • of aan de vragenlijstenstudie meedoen;
  • of aan beide studies meedoen.

Interesse?
Kent of bent u iemand die geïnteresseerd is om mee te doen aan dit onderzoek? Neem contact op met de onderzoeker mw. Enja Jung (d.e.jung@umcg.nl).

 

 

Dit persbericht werd beschikbaar gesteld door UMCG. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk