CI en werk: hoe maken we een goede match?

Je overweegt om een CI te nemen of je hebt sinds kort of al wat langer een CI. Dat betekent een verandering op allerlei gebieden. Ook op je werk. Soms kan het lastig zijn, om goed om te gaan met de nieuwe omstandigheden. OPCI zet graag alle tips en tricks op een rijtje!

Ik krijg weer energie terug doordat ik weer prettig werk en mijn collega’s rekening houden met mij“.

Een uitspraak van een CI-gebruikster. Prettig werken en attente collega’s zijn zaken, waar je wel iets voor moet doen! Slechthorendheid is vaak niet zichtbaar, dus je moet zelf duidelijk aangeven wat wenselijk is in je takenpakket en je werkomstandigheden. Hier volgen tips en adviezen van OPCI-ervaringsdeskundigen.

  • Sta je op de wachtlijst voor een operatie? Betrek je collega’s bij het proces van wikken en wegen en wachten. Wanneer je open bent over dit proces en je vertelt hoe je er naar uitkijkt, maar dat je er ook soms tegenop ziet, geef je anderen de gelegenheid om met je mee te leven. Ze zullen zich dan ook meer betrokken voelen bij je operatie en de periode erna.
  • Wees open over je CI. Vertel hoe het werkt en laat zien hoe het er uitziet. Soms vinden mensen dit soort dingen griezelig en jij kunt ze over hun drempelvrees helpen.
  • Leg uit dat een CI een hulpmiddel is en blijft. Je bent niet opeens goed horend geworden.
  • Zorg er ook voor dat je jezelf niet overschat met een CI. Je blijft slechthorend/doof en spraakverstaan blijft veel energie kosten. Zorg er voor dat je regelmatig je rust hebt.
  • Ga voor je zelf na welke moeilijkheden je ondervindt, ondanks je CI, en probeer oplossingen te vinden. Vaak blijven een lawaaiige omgeving en telefoneren struikelblokken. Zoek op onze website naar de ervaringen van andere CI-gebruikers en hun hulpmiddelen. Deze zijn er op allerlei gebied; voor telefoons, voor vergaderingen en er zijn diverse mogelijkheden voor soloapparatuur. Deze hulpmiddelen worden vergoed door de zorgverzekeraar /UWV op basis van noodzakelijkheid. Het aantonen van die noodzaak is voor mensen met een CI vaak geen probleem.
  • Heb je last van lawaai, kijk dan of je een rustige plek kunt vinden of vraag bijvoorbeeld aan je leidinggevende een stiltekamer in het leven te roepen. Steeds meer bedrijven stellen zo’n stiltekamer in, en niet alleen voor slechthorenden!
  • Vraag bij een overleg of vergadering aan de deelnemers of ze niet door elkaar willen praten.
  • Het is aan jou om goed voor jezelf te zorgen. Probeer er achter te komen waar jij energie van krijgt. Een lunchwandelingetje buiten, even lekker op jezelf? Doe het!
  • Bedenk dat je een schrijftolk kan aanvragen voor belangrijke besprekingen of vergaderingen.

Meer weten? Dit zijn handige links
www.ggmd.nl
www.hooridee.nl
Gezond Gehoor