CI geeft bij ouderen verbetering van verstandelijk functioneren

Isabelle Mosnier (Parijs, Frankrijk) en haar medeonderzoekers onderzochten de gevolgen met betrekking tot het cognitief functioneren bij ouderen na het plaatsen van een CI.

Mosnier deed onderzoek naar mensen tussen 65 en 85 jaar die slechthorend of doof werden nadat ze hadden leren praten. Ze hebben allen op latere leeftijd een CI gekregen.

Onderzoek
Het onderzoek bestond uit tests voor en na de operatie, waarin spraakverstaan, verstandelijk functioneren, kwaliteit van leven en depressie onderzocht werden. Het ging om zes verschillende tests. Deze werden voor de operatie en zes en twaalf maanden na de operatie afgenomen.

Conclusies en Relevantie
Op basis van dit onderzoek concludeert Mosnier het volgende:
•    Na de operatie konden de patiënten gemiddeld beter spraakverstaan, nam de kwaliteit van leven toe en de depressiescore af.
•    Een CI helpt bij het verwerken en verwerven van informatie: het cognitief functioneren.
•    Verder onderzoek is nodig om de lange termijn effecten van cochleaire implantatie op de achteruitgang van de cognitieve vaardigheden te beoordelen.

Gebaseerd op een samenvatting van het artikel van I. Mosnier.