CI-gebruikers: meer technische mogelijkheden thuis

Uitkomsten focusgroepbijeenkomsten duidelijk ondanks grote verschillen in de ervaringen met het CI

OPCI participeert in het SHiEC-project (Supporting Hearing in Elderly Citizens), samen met VUmc, OTO-consult en Cochlear. Het doel van dit Europese project* is het ontwikkelen van nieuwe producten (computerprogramma’s / applicaties), waarmee ouderen hun implantaat beter en gemakkelijker kunnen bedienen en waarbij zij in staat zijn beter zelf de regie te houden. Voor dit project heeft OPCI de taak om de gebruikersperspectieven in kaart te brengen.

Focusgroepbijeenkomsten
Er zijn in het kader van het SHiEC-project drie focusgroepbijeenkomsten georganiseerd. Hierin werden de ervaringen van de CI-gebruikers met de huidige CI-zorg centraal gesteld. De selectie-, operatie- en revalidatiefase werden besproken naast de gewenste technologische verbeteringen.

Verschillen in ervaringen
Tijdens de focusgroepbijeenkomsten bleken grote verschillen in ervaringen te zitten. Zo waren er personen er blij met het CI, maar waren er ook mensen gematigd positief over het CI. Sommigen voelden zich erg afhankelijk van het CI-team om problemen met de CI op te lossen en andere mensen zoeken ales zelf uit. De manier waarop je je CI ervaart hangt van veel verschillende zaken af. Ondanks de verschillende ervaringen kwamen er vier gemeenschappelijke punten naar voren:

  • voorlichting en informatievoorziening over alle facetten van het CI kan beter en duidelijker;
  • er moet meer gebruik gemaakt worden van de technische mogelijkheden die er zijn, zoals video chat met het CI-team en bluetooth mogelijkheden op het CI. Het gaat om gebruik van technische mogelijkheden bij zowel het CI zelf als in het contact met het CI-team;
  • CI-gebruikers willen thuis meer ondersteuning in het instellen, gebruik en onderhoud van hun CI, bijvoorbeeld door een applicatie of een website. Ook tonen zij veel interesse in programma’s waarbij zij thuis hoortraining en hoortests kunnen uitvoeren;
  • lotgenotencontact met andere potentiële CI-kandidaten en CI-gebruikers blijkt in alle fases van het CI-traject een behoefte.

Uitkomsten
De uitkomsten van de focusgroepbijeenkomsten zijn gepresenteerd aan de projectgroep van het SHiEC-project, die deze punten meeneemt in de ontwikkeling van de nieuwe producten. Ook kwamen er knelpunten en wensen uit die niet binnen het SHiEC-project meegenomen kunnen worden. Deze knelpunten en wensen neemt OPCI mee binnen haar andere werkzaamheden en contacten met de betrokken partijen.

* = Het project wordt Europees gefinancieerd door AAL (The Ambient Assisted Living Joint Programme) en is geregistreerd onder de projectcode: aal-2013-6-065.