Uitkomsten enquête CI en technologie

Nieuwe technologische ontwikkelingen maken steeds betere CI-zorg mogelijk. Waar kijken CI gebruikers reikhalzend naar uit en welke ontwikkelingen zijn totaal onbelangrijk?

Om antwoord te krijgen op deze vragen ontwikkelde OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie) de vragenlijst CI en Technologie . De vragenlijst moest antwoord geven op een aantal verkennende vragen. Wie is de gemiddelde CI-gebruiker? Wat vindt de CI-gebruiker van zijn CI? Maakt hij of zij gebruik van internet en wat zijn wensen voor de toekomst?

CI gebruikers
In totaal hebben 266 personen de vragenlijst geheel ingevuld, hiervan waren veruit de meesten zelf CI-gebruiker. Wetende dat in Nederland in totaal 5500 CI-gebruikers zijn is dit een heel mooie respons. 38% van de respondenten is 60 jaar of ouder en 75% is na de taalverwerving ernstig slechthorend of (plots)doof geworden. Van de respondenten heeft 86% een enkelzijdige CI. De meeste respondenten hebben gekozen voor een CI van het merk Cochlear (57%), 29% van de respondenten heeft een CI van Advanced Bionics, 11 % heeft een CI van MedEl en 2% beschikt over een implantaat van Neurelec. Het CI wordt door 79% van de gebruikers meer dan 12 uur per dag gedragen en 79% is (zeer) tevreden over de prestaties van hun implantaat.

Kennis van computers, tablets en smartphones
Uit de enquête komt duidelijk naar voren dat de CI-gebruiker veel gebruik maakt van computers en deze ook goed kan bedienen. Van de volwassen respondenten gebruikt iedereen één of meerdere computers (69% laptop, 59% tablet, 50% smartphone en 39% een desktopcomputer). Veruit de meeste respondenten kunnen goed tot heel goed met hun computers overweg. Ze gebruiken de computers veel (41% 1-3 uur per dag en 44% zelfs meer dan 3 uur per dag). Ruim 84% gebruikt geregeld tot vaak internet. Slechts een klein percentage van de respondenten (9%) zet hun computer in om hun gezondheid te monitoren.

Hoorsituatie
De CI-gebruikers geven aan dat zij in een 1-op-1 situatie in een rustige kamer goed tot zeer goed kunnen verstaan met het CI. Wanneer er sprake is van een rumoerige situatie, televisie, radio, geluiden van buiten, of wanneer zij zich in een ruimte met meerdere mensen bevinden, dan neemt het spraakverstaan enorm af. CI-gebruikers zijn echter nauwelijks gewend om hun CI actief te bedienen. Slecht 15% wisselt meerdere keren per dag van programma om zo beter te kunnen horen. Een ruime meerderheid (65%) is zeer  geïnteresseerd in de mogelijkheden om gedetailleerder advies te krijgen over het juiste gebruik van verschillende programma’s op het CI (datalogging). De meeste respondenten weten nog niet goed of het bedienen van een CI met hun smartphone een verbetering zou zijn; 28% verwacht echter dat ze dan gemakkelijker van CI programma zouden wisselen.

Wat zouden mensen graag thuis willen doen?
Ontwikkelingen staan niet stil en technisch gezien kan er veel ontwikkeld worden waar de CI-gebruiker baat bij kan hebben. Maar waar is de meeste interesse voor?
Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de meeste mensen verwachten dat zij met hoortraining beter gaan horen, vooral in de eerste periode (tot 2 jaar na aansluiting). 56% van de respondenten geeft dan ook aan thuis hoortraining te willen doen als dat via computer of tablet beschikbaar zou komen. Daarnaast geven respondenten aan dat ze graag thuis hoortesten zouden willen uitvoeren en zouden ze graag digitaal ondersteund worden bij problemen met het CI.

Vervolgonderzoek
Deze eerste verkennende enquête heeft ons al heel veel bruikbare informatie opgeleverd, die we meenemen in de vervolgstappen van het project. OPCI zal op korte termijn focusgroepsbijeenkomsten gaan organiseren om de wensen van CI-gebruikers nog gedetailleerder in kaart te brengen. Meer weten? Houd de website in de gaten en abonneer je op onze nieuwsbrief.